Oferta Educativa

ESO

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment)

BATXILLERAT

Internacional + Lomce

Tecnològic

Salut

Humanístic i Social

Lomce

Ciències

Humanitats i Socials

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA

Administració i Gestió

 Gestió administrativa

Comerç i Marqueting

 Activitats comercials

Electricitat i Electrònica

 Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Informàtica i Comunicacions

 Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Transport i Manteniment de Vehicles

 Electromecànica de Vehicles

Carrosseria

Carrosseria (Dual)

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Administració i Gestió

Administració i Finances

Comerç i Màrqueting

Màrqueting i Publicitat

Informàtica i Comunicacions

 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 Desenvolupament d’Aplicacions Web

Transport i Manteniment de Vehicles

 Automoció

Electricitat i Electrònica

Sistemes Electrotècnics i Automàtics (Dual)

FP BÀSICA

Comerç i Marketing

 Serveis Comercials

Transport i Manteniment de Vehicles

 Manteniment de Vehicles

ALTRES

Certificacions Professionals