Mentalitat Internacional

Fomenta i desenvolupa la mentalitat internacional. Des del nostre centre promovem intercanvis amb altres escoles i l’aprenentatge de llengües.

Reconeixement Internacional

Facilita l'accés a Universitats de gran prestigi arreu del món

Profunditat de Pensament

Otorga l'amplitud i profundidat de coneixements necessaris per adoptar una actitud de pensament crític i independent.

Alumnes Solidaris

Ajuda a formar alumnes reflexius, oberts i solidaris, capaços de contribuir a crea un món millor i més pacífic

Opcionalitat de les proves PBAU

Es pot convalidar amb el batxillerat espanyol LOMCE més les proves PBAU (puntuació sobre 14)

Aprenentatge Motivador

Genera una actitud activa d'aprenentatge en un entorn col·laboratiu que potencia l'esperit crític i l'autonomia dels estudiants

Millora dels resultats

Ajuda a consolidar els resultats del Batxillerat LOMCE i les proves PBAU

Grups reduïts

Així s'afavoreix un ensenyament personalitzat

El procés d'admissió pel Batxillerat Internacional (Curs 2022/23) està TANCAT

Polítiques

Informació de les diferents polítiques del BI (admissió, avaluació, lingüística, probitat, necesitats educatives especials...)

Notícies

Notícies referents al Batxillerat Internacional

Contacte

Informació de contacte i formulari per deixar un missatge

Entitats i Empreses Col·laboradores