Search
Close this search box.

1r Batxillerat

Humanitats i Socials

2n Batxillerat

Humanitats i Socials

1r Batxillerat Ciències  

Horari

DL.: 8:00-15:00h
DM-DV: 8:00-14:00h

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Treball Recerca Batxillerat (2h)
Tutoria (1h)
Religio/Atenció Educativa (1h)
Modalitat (3h)
OBLIGATÒRIES
Matemàtiques I
Dues matèries entre:
Fisica i Química
Biologia, Geologia i C. Ambientals
Dibuix Tècnic I
Tecnologia i Enginyeria I
Optatives (3h)
Escollir-ne UNA
Alemany I
Cultura Audiovisual I
Història i Cultura de les Illes Balears
Programació i Tractament de Dades I
Tècniques Experimentals
Dibuix Artístic I
2n Batxillerat Ciències  

Horari

DL-DM: 8:00-15:00h
DC-DV: 8:00-14:00h

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Història d’Espanya (3h)
Història de la Filosofia (3h)
Treball de Recerca II
Tutoria (1h)
Religió/Atenció Educativa (1h)
Modalitat (4h)
Triar-ne UNA
Matemàtiques II
Matemàtiques aplicades a les CCSS II
Triar-ne DUES
Biologia
Dibuix Tècnic II
Física
Geologia i Ciències Ambientals
Química
Tecnologia i Enginyeria II
Optatives (4h)
Triar-ne UNA
Alemany II
Ampliació de Matemàtiques
Programació i Tractament de Dades II
Psicologia
1r Batxillerat Humanitats i Socials  

Horari

DL.: 8:00-15:00h
DM-DV: 8:00-14:00h

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Treball Recerca Batxillerat (2h)
Tutoria (1h)
Religio/Atenció Educativa (1h)
Modalitat (3h)
Triar-ne UNA
Matemàtiques Aplicades a les CCSS I
(Itinerari C.Socials)
Llatí I
(Itinerari Humanitats)
Dues matèries entre:
Economia
Grec I
Història del Món Contemporani
Literatura Universal
Optatives (3h)
Escollir-ne UNA
Alemany I
Cultura Audiovisual I
Història i Cultura de les Illes Balears
Programació i Tractament de Dades I
(Itinerari C.Socials)
Dibuix Artístic I
2n Batxillerat Humanitats i Socials  

Horari

DL-DM: 8:00-15:00h
DC-DV: 8:00-14:00h

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Història d’Espanya (3h)
Història de la Filosofia (3h)
Treball de Recerca II
Tutoria (1h)
Religió/Atenció Educativa (1h)
Modalitat (4h)
Triar-ne UNA
Llatí II
Matemàtiques aplicades a CCSS II
Triar-ne DUES
Economia i Disseny de models de negocis
Grec II
Geografia
Història de l’Art
Optatives (4h)
Triar-ne UNA
Alemany II
Ampliació de Matemàtiques
Moviments Culturals i Artítics
Psicologia
Programació i Tractament de Dades II
1r Batxillerat General  

Horari

DL.: 8:00-15:00h
DM-DV: 8:00-14:00h

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Treball Recerca Batxillerat (2h)
Tutoria (1h)
Religio/Atenció Educativa (1h)
Modalitat (3h)
OBLIGATÒRIES
Matemàtiques Generals
Triar DUES Matèries
Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial
Literatura Universal
Història del Món Contemporani
Grec I
Economia
Física i Química
Biologia, Geologia i Ciències Ambientals
Dibuix Tècnic I
Tecnologia i Enginyeria I
Optatives (3h)
Escollir-ne UNA
Alemany I
Cultura Audiovisual I
Història i Cultura de les Illes Balears
Programació i Tractament de Dades I
(Itinerari C.Socials)
Dibuix Artístic I
2n Batxillerat General  

Horari

DL-DM: 8:00-15:00h
DC-DV: 8:00-14:00h

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Història d’Espanya (3h)
Història de la Filosofia (3h)
Treball de Recerca II
Tutoria (1h)
Religió/Atenció Educativa (1h)
Modalitat (4h)
OBLIGATÒRIES
Ciències Generals
Triar DUES Matèries
Biologia
Dibuix Tècnic II
Economia i Disseny de models de negocis
Física
Geografia
Geologia i Ciències Ambientals
Grec II
Història del’Art
Llatí II
Matemàtiques Aplicades a les CCSS II
Química
Tecnologia i Enginyeria II
Optatives (4h)
Escollir-ne UNA
Alemany II
Ampliació de matemàtiques
Moviments Culturals i Artístics
Programació i Tractament de Dades II
Psicologia
Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Treball Recerca Batxillerat (2h)
Tutoria (1h)
Religio/Atenció Educativa (1h)
Resum de Programacions
(pendent de publicar)