1r Batxillerat

Humanitats i Socials

2n Batxillerat

Humanitats i Socials

1r Batxillerat Ciències  

Horari

DL-DM: 8:00-15:00h
DC-DV: 8:00-14:00h

Modificacions

Hi haurà modificacions a 1r de Batxillerat per al curs 2022-2023
Normativa autonòmica pendent de publicar

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Treball Recerca Batxillerat (2h)
Tutoria (1h)
Religio (addicional a l’horari lectiu) (1h)
Resum de Programacions
(pendent de publicar)
Modalitat (3h)
OBLIGATÒRIES
Matemàtiques I
Triar un Itinerari
 Sanitari
Fisica i Química
Biologia, Geologia i C. Ambientals
 Tecnològic
Triar UNA OPCIÓ
Física i Química/Dibuix Tècnic I
Física i Química/Tecnologia i Enginyeria I
Dibuix Tècnic I/Tecnologia i Enginyeria I
Optatives (3h)
Escollir-ne UNA
Materia de modalitat no cursada (Biologia/Dibuix Tècnic/Tecnologia i Enginyeria)
Alemany I
Cultura Audiovisual I
Programació i Tractament de Dades I
Tècniques Experimentals
Resum de Programacions
(pendent de publicar)
2n Batxillerat Ciències  

Horari

DL-DM: 8:00-15:00h
DC-DV: 8:00-14:00h

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Història d’Espanya (3h)
Història de la Filosofia (3h)
Tutoria (1h)
Resum de Programacions
Modalitat (4h)
Matemàtiques II
Triar-ne UNA
Física
Biologia
Triar-ne UNA
Química
Geologia
Dibuix Tècnic II
Específiques (4h)
Triar-ne UNA
Alemany II
Biologia
Ciències de la Terra i Medi Ambient
Cultura Audiovisual II
Fonaments d’Administració i Gestió
Psicologia
Tecnologia de la Informació II
Tecnologia Industrial II
Religió II
Resum de Programacions
1r Batxillerat Humanitats i Socials  

Horari

DL-DM: 8:00-15:00h
DC-DV: 8:00-14:00h

Modificacions

Hi haurà modificacions a 1r de Batxillerat per al curs 2022-2023
Normativa autonòmica pendent de publicar

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Treball Recerca Batxillerat (2h)
Tutoria (1h)
Religio (addicional a l’horari lectiu) (1h)
Resum de Programacions
(pendent de publicar)
Modalitat (3h)
OBLIGATÒRIES
Matemàtiques I
Modalitat (3h)
Triar-ne UNA
Matemàtiques Aplicades a les CCSS
(Itinerari C.Socials)
Llatí I
(Itinerari Humanitats)
Triar-ne UN Itinerari
 Ciències Socials
Economia/Literatura Universal
Economia/Història del Món Contemporani
Història del Món Contemporani/Literatura Universal
 Humanitats
Literatura Universal/Història del Món Contemporani
Literatura Universal/Grec I
Història del Món Contemporani/Grec I
Optatives (3h)
Escollir-ne UNA
Materia de modalitat no cursada
(Literatura Universal/Economia)
Alemany I
Cultura Audiovisual I
Història i Cultura de les Illes Balears
Programació i Tractament de Dades I
(Itinerari C.Socials)
Resum de Programacions
(pendent de publicar)
2n Batxillerat Humanitats i Socials  

Horari

DL-DM: 8:00-15:00h
DC-DV: 8:00-14:00h

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Història d’Espanya (3h)
Història de la Filosofia (3h)
Tutoria (1h)
Resum de Programacions
Modalitat (4h)
Triar-ne UNA
Llatí II
Matemàtiques aplicades a CCSS II
Triar-ne DUES
Economia de l’Empresa
Grec II
Geografia
Història de l’Art
Específiques (4h)
Triar-ne UNA
Alemany II
Ciències de la Terra i Medi Ambient
Cultura Audiovisual II
Fonaments d’Administració i Gestió
Psicologia
Tecnologia de la Informació II
Religió II
Resum de Programacions
1r Batxillerat General  

Horari

DL-DM: 8:00-15:00h
DC-DV: 8:00-14:00h

Modificacions

Hi haurà modificacions a 1r de Batxillerat per al curs 2022-2023
Normativa autonòmica pendent de publicar

Obligatòries
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Llengua i Literatura Catalana (3h)
Llengua Estrangera Anglès (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Treball Recerca Batxillerat (2h)
Tutoria (1h)
Religio (addicional a l’horari lectiu) (1h)
Resum de Programacions
(pendent de publicar)
Modalitat (3h)
OBLIGATÒRIES
Matemàtiques Generals
Triar DUES Matèries
Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial
Literatura Universal
Història del Món Contemporani
Economia
Física i Química
Biologia, Geologia i Ciències Ambientals
Dibuix Tècnic I
Tecnologia i Enginyeria I
Optatives (3h)
Escollir-ne UNA
Materia de modalitat no cursada
Alemany I
Cultura Audiovisual I
Història i Cultura de les Illes Balears
Programació i Tractament de Dades I
(Itinerari C.Socials)
Resum de Programacions
(pendent de publicar)