1977

Naixement IES Na Camel·la

Escuela de Maestría Industrial

L’any 1968 va néixer a Manacor la ‘Escuela de Maestría Industrial’, popularment coneguda com ‘la industrial‘. El seu objectiu era formar professionals per a la indústria de la fusta, de l’electricitat i de la mecànica que s’integrarien directament al món laboral i que hi ocuparien un lloc de responsabilitat. Aquest fet va suposar un revulsiu a nivell de comarca, perquè només hi havia un altre centre en tot Mallorca que impartia aquests estudis i era a Palma, amb tots els inconvenients que la distància suposa.

1977
1980

Els nostres inicis

A la recerca d'alumnes.

Gonzalo de Paz, que ha estat professor de na Camel·la des de la seva inauguració, ens explica que l’actitud d’aquells primers alumnes, que eren únicament masculins, era fantàstica:

Els grups eren petits, el professorat estava molt implicat i la part pràctica es treballava de manera molt exhaustiva. – Gonzalo de Paz “els grups eren petits, el professorat estava molt implicat i la part pràctica es treballava de manera molt exhaustiva”; “Va costar una mica, explica, aconseguir alumnes; per això els professors anàvem a les places dels pobles i als bars a parlar amb els homes que tenien fills perquè vinguessin a l’escola”. D’aquells anys en Gonzalo destaca que la falta de recursos materials se suplia amb la bona voluntat i l’esforç individual tant del professorat com dels alumnes:

“Cadascú aportava tot allò que tenia i que podia”. Alguns dels alumnes d’aquell temps continuen treballant a na Camel·la com a professors: Tomeu Barceló, Xerafí Nebot,

1980
1985

Estudis de FP

Formació per al món laboral

Després varen venir els estudis de grau , d’FP1 i d’FP2. Metall, fusta, perruqueria, estètica, administratiu, electricitat i automoció. El nombre d’alumnes ja havia augmentat. Els estudis d’FP eren una sortida per als alumnes que no volien anar a la universitat, però que tenien el desig d’integrar-se al món laboral amb formació.

1985
1990

La Reforma

Pioners en metodologia d'ensenyament.

Més endavant va venir un canvi importantíssim, “també a nivell qualitatiu”, asseguren les professores Marta Sanxo i Carme Riera: la REM (o la Reforma dels Ensenyaments Mitjans). Aquests estudis varen suposar l’ampliació de l’edifici i la incorporació al centre dels ensenyaments no manipulatius.

Fèiem filosofia: definíem què havíem d’ensenyar i com – Carme Riera

La REM era l’ensenyament més novedós del moment. A nivell de Mallorca es feia a pocs centres i a Manacor només s’impartia a na Camel·la. Eren uns estudis molt avançats que suposaren al professorat un treball de preparació i de coordinació important. Hi va haver molta feina per consensuar un projecte i per posar-lo en marxa tots a la una.

“Fèiem filosofia: definíem què havíem d’ensenyar i com”, diu Carme Riera; tots els que passaren per aquella etapa la recorden com un moment molt especial, en què treballaren molt però de gust. Els alumnes no tenien llibres de text i el professorat elaborava els materials tot coordinant els aspectes comuns de les diferents àrees. Els grups eren reduïts i es notaven els avanços de l’alumnat.

1990
1992

LOGSE

Molts d'alumnes i poc espai

El pas de la REM a la LOGSE va ser un canvi radical, un moment interessant en què es començaren a implantar també els mòduls d’FP. L’alumnat havia augmentat encara més i s’anava adaptant l’edifici a les noves necessitats; a nivell organitzatiu també era complicat: elaborar horaris de 1100 alumnes en un espai reduït era una feinada immensa. Els batxillerats s’impartien en horari d’horabaixes i hi havia un ambient d’estudi fabulós.

1992
1995

La ESO

Atenció a la Diversitat

Acte seguit va venir l’ESO amb els Departaments d’Orientació, l’Atenció a la Diversitat, els grups de diversificació i les adaptacions curriculars. Marta Sancho va ser la primera cap de Departament d’Orientació. Amb l’ensenyament obligatori fins als setze anys, el centre va fer un esforç important per atendre tots i cadascun dels alumnes. I amb els quatre cursos d’ESO arribaren també els nous batxillerats

1995
2010

IES Manacor

Referent de la comarca de Llevant

Des del curs 2011-12 comptam amb un edifici nou i s’ha canviat el nom pel d’IES MANACOR. S’hi imparteixen cursos d’ESO, Cicles formatius i Batxillerats. Malgrat tots els canvis, no renunciam en cap moment a la part més humana; al contacte directe entre alumnes, famílies i professors. Un centre que continua lluitant cada dia per oferir un ensenyament personalitzat i de qualitat i que ofereix unes possibilitats d’aprenentatge molt diverses a un conjunt d’alumnes amb característiques i expectatives molt diferents.”

2010