Search
Close this search box.
1977

Naixement IES Na Camel·la

Escuela de Maestría Industrial

L’any 1968 va néixer a Manacor la ‘Escuela de Maestría Industrial’, popularment coneguda com ‘la industrial‘. El seu objectiu era formar professionals per a la indústria de la fusta, de l’electricitat i de la mecànica que s’integrarien directament al món laboral i que hi ocuparien un lloc de responsabilitat. Aquest fet va suposar un revulsiu a nivell de comarca, perquè només hi havia un altre centre en tot Mallorca que impartia aquests estudis i era a Palma, amb tots els inconvenients que la distància suposa.

1977
1980

Els nostres inicis

A la recerca d'alumnes.

Gonzalo de Paz, que ha estat professor de na Camel·la des de la seva inauguració, ens explica que l’actitud d’aquells primers alumnes, que eren únicament masculins, era fantàstica:

Els grups eren petits, el professorat estava molt implicat i la part pràctica es treballava de manera molt exhaustiva. – Gonzalo de Paz “els grups eren petits, el professorat estava molt implicat i la part pràctica es treballava de manera molt exhaustiva”; “Va costar una mica, explica, aconseguir alumnes; per això els professors anàvem a les places dels pobles i als bars a parlar amb els homes que tenien fills perquè vinguessin a l’escola”. D’aquells anys en Gonzalo destaca que la falta de recursos materials se suplia amb la bona voluntat i l’esforç individual tant del professorat com dels alumnes:

“Cadascú aportava tot allò que tenia i que podia”. Alguns dels alumnes d’aquell temps continuen treballant a na Camel·la com a professors: Tomeu Barceló i Xerafí Nebot.

1980
1985

Estudis de FP

Formació per al món laboral

Després varen venir els estudis de grau , d’FP1 i d’FP2. Metall, fusta, perruqueria, estètica, administratiu, electricitat i automoció. El nombre d’alumnes ja havia augmentat. Els estudis d’FP eren una sortida per als alumnes que no volien anar a la universitat, però que tenien el desig d’integrar-se al món laboral amb formació.

1985
1990

La Reforma

Pioners en metodologia d'ensenyament.

Més endavant va venir un canvi importantíssim, “també a nivell qualitatiu”, asseguren les professores Marta Sanxo i Carme Riera: la REM (o la Reforma dels Ensenyaments Mitjans). Aquests estudis varen suposar l’ampliació de l’edifici i la incorporació al centre dels ensenyaments no manipulatius.

Fèiem filosofia: definíem què havíem d’ensenyar i com – Carme Riera

La REM era l’ensenyament més novedós del moment. A nivell de Mallorca es feia a pocs centres i a Manacor només s’impartia a na Camel·la. Eren uns estudis molt avançats que suposaren al professorat un treball de preparació i de coordinació important. Hi va haver molta feina per consensuar un projecte i per posar-lo en marxa tots a la una.

“Fèiem filosofia: definíem què havíem d’ensenyar i com”, diu Carme Riera; tots els que passaren per aquella etapa la recorden com un moment molt especial, en què treballaren molt però de gust. Els alumnes no tenien llibres de text i el professorat elaborava els materials tot coordinant els aspectes comuns de les diferents àrees. Els grups eren reduïts i es notaven els avanços de l’alumnat.

1990
1992

LOGSE

Molts d'alumnes i poc espai

El pas de la REM a la LOGSE va ser un canvi radical, un moment interessant en què es començaren a implantar també els mòduls d’FP. L’alumnat havia augmentat encara més i s’anava adaptant l’edifici a les noves necessitats; a nivell organitzatiu també era complicat: elaborar horaris de 1100 alumnes en un espai reduït era una feinada immensa. Els batxillerats s’impartien en horari d’horabaixes i hi havia un ambient d’estudi fabulós.

1992
1995

La ESO

Atenció a la Diversitat

Acte seguit va venir l’ESO amb els Departaments d’Orientació, l’Atenció a la Diversitat, els grups de diversificació i les adaptacions curriculars. Marta Sancho va ser la primera cap de Departament d’Orientació. Amb l’ensenyament obligatori fins als setze anys, el centre va fer un esforç important per atendre tots i cadascun dels alumnes. I amb els quatre cursos d’ESO arribaren també els nous batxillerats.

1995
2010

IES Manacor

Referent de la comarca de Llevant

Des del curs 2011-12 comptam amb un edifici nou i s’ha canviat el nom pel d’IES MANACOR. S’hi imparteixen cursos d’ESO, Cicles formatius i Batxillerats. Malgrat tots els canvis, no renunciam en cap moment a la part més humana; al contacte directe entre alumnes, famílies i professors. Un centre que continua lluitant cada dia per oferir un ensenyament personalitzat i de qualitat i que ofereix unes possibilitats d’aprenentatge molt diverses a un conjunt d’alumnes amb característiques i expectatives molt diferents.

2010
2023

Excisió de l'IES

Separació de Secundària i FP

És un moment clau per a la comunitat educativa de l'IES Manacor: la divisió de l'IES Manacor en dos centres independents però inseparables, ja que compartiran l’edifici actual i mantindran les seves arrels.

L'IES Manacor conserva el nom original i una línia educativa orientada als ensenyaments a l’etapa d’ESO i Batxillerat. L'IES Manacor continua oferint una educació de qualitat, fomentant el desenvolupament integral dels seus alumnes i preparant-los per afrontar els reptes del futur amb confiança i saviesa.

El centre que neix com a resultat d'aquesta transformació és el CIFP Politècnic Llevant, una institució centrada en la formació professional. Aquest nou centre, amb una visió avançada i proactiva, brinda oportunitats úniques als joves que cerquen una formació més específica i adaptada a les seves aspiracions professionals. El CIFP Politècnic Llevant dota els seus alumnes amb les habilitats i els coneixements necessaris per prosperar en un món canviant i adaptar-se a les demandes professionals del segle XXI.

Tot i aquesta divisió, l'essència de l'IES Manacor perdura en els dos centres. Aquesta transició no significa una separació total. Per contra, els centres germans continuen compartint el mateix espai físic i, el més important, queden units per la mateixa passió per l'aprenentatge, la innovació i la comunitat. Una nova etapa en la història de l'IES Manacor i el CIFP Politècnic Llevant que suposa una oportunitat per celebrar els èxits passats i abraçar el futur amb confiança.

2023