Search
Close this search box.

Equip Directiu

MarisaReyes-CapEstudis

Reyes Duran, Marisa

Directora

Representant del centre i de l'Administració educativa. Exerceix la direcció pedagògica i és la cap del personal adscrit al centre

CatalinaBarcelo-OrientacioExtraescolars

Barceló Mayol, Catalina

Secretària

Ordena el règim administratiu de l'institut,  elabora l'avantprojecte de pressupost i porta la comptabilitat del centre. Manteniment del material de l'institut.

Oliver_Ferriol_Marilen_BioGeo

Oliver Ferriol, Marilén

Cap d'Estudis general

Direcció del personal docent. Elabora els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat i vetlla pel seu compliment. Elabora la distribució de grups, aules i altres espais docents.

CarmeAdrover-LleguesExtrangeres

Adrover Galmés, Carme

Cap d'Estudis adjunt 1r i 2n ESO

Coordina i controla tot el que es fa als cursos de 1r i 2n d'ESO: assisteix a les reunions de tutors, controla l’assistència de l'alumnat, a través dels tutors, i la convivència a la ESO.

PedroJuanVives-Geografia

Juan Vives, Pere

Cap d'Estudis adjunt 3r i 4t ESO

Coordina i controla tot el que es fa als cursos de 3r i 4t d'ESO: assisteix a les reunions de tutors, controla l’assistència de l'alumnat, a través dels tutors, i la convivència a la ESO.

PonsBalaguerFranciscaMaria_GeoHistòria

Pons Balaguer, Francisca Maria

Cap d'Estudis adjunt Batxillerat

Coordina i controla tot el que es fa als cursos de 1r i 2n de Batxillerat: assisteix a les reunions de tutors, controla l’assistència de l'alumnat, a través dels tutors, i la convivència a Batxillerat. S'encarrega de passar tota la informació relativa a selectivitat a l'alumnat i les famílies.