Equip Directiu

55

Amengual Gaya, Miquel

Director

Representant del centre i de l'Administració educativa. Exerceix la direcció pedagògica i és el cap del personal adscrit al centre

61

Barceló Barceló, Joan

Secretari

Ordena el règim administratiu de l'institut,  elabora l'avantprojecte de pressupost i porta la comptabilitat del centre. Manteniment del material de l'institut.

MarisaReyes-CapEstudis

Reyes Duran , Marisa

Cap d'Estudis

Direcció del personal docent. Elabora els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat i vetlla pel seu compliment. Elabora la distribució de grups, aules i altres espais docents.

MariaAngelsFuster-CapEstudis

Fuster Riera , Maria Àngels

Cap d'Estudis FP

Direcció del personal docent del centre del torn d’horabaixa.
Elabora els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat i vetlla pel seu compliment. Coordinació de la formació professional bàsica.

Caldentey_Gomila_Maria_Pilar

Caldentey Gomila, Pilar

Cap d'Estudis Batxillerat
Coordinardora Batxillerat Internacional

Assisteix a totes les reunions de tutors, recerca la informació relativa a selectivitat i la passa als responsables. Controla l’assistència de l’alumnat, mitjançant els tutors.

Ferrer_Morro_Antoni_Comerç

Ferrer Morro, Antoni

Cap d'Estudis adjunt de FP

Organitza el funcionament de la formació professional específica, coordina els caps de família professional, proposa al director el nomenament del tutor/a de FCT.

MariAngelsCabrer-Matematiques

Cabrer Galmés M.Antònia

Cap d'Estudis adjunt ESO

Coordina i controla tot el que es fa a la ESO: assisteix a les reunions de tutors, controla l’assistència dels alumnes, a través dels tutors, i la convivència a la ESO.

Sureda_Rosselló_Sebastià_Comerç

Sureda Rosselló, Sebastià

Administrador

Coordina i controla tot el que es fa a la ESO: assisteix a les reunions de tutors, controla l’assistència dels alumnes, a través dels tutors, i la convivència a la ESO.