Creativitat, Activitat i Servei  

CAS és un dels tres components centrals i imprescindibles que els alumnes hauran de completar com a part del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional.

CAS ofereix als alumnes l’oportunitat de viure experiències enriquidores, les quals els ajudaran a encaminar les seves vides cap al sentit i a la responsabilitat i els animaran a intentar fer que el món sigui un lloc millor i més pacífic.

Les experiències CAS, sempre voluntàries i no remunerades, fomenten el pensament creatiu, la resolució de problemes i la col·laboració entre els alumnes i tenen com a objectiu incrementar la participació positiva i activa tant a l’escola com a la comunitat local, nacional i internacional.

A través de CAS, els alumnes analitzen aspectes de la seva personalitat i les seves capacitats, i la combinació d’aquests trets i les seves competències acadèmiques fa que puguin treure el màxim de cada experiència, per ells i pels altres.

‘O trobarem un camí o en farem un’

Hanníbal (247-182 aC), general cartaginès

 

Associacions i Entitats Col·laboradores