Search
Close this search box.
Creativitat, Activitat i Servei  

CAS és un dels tres components centrals i imprescindibles que els alumnes hauran de completar com a part del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional.

CAS ofereix als alumnes l’oportunitat de viure experiències enriquidores, les quals els ajudaran a encaminar les seves vides cap al sentit i a la responsabilitat i els animaran a intentar fer que el món sigui un lloc millor i més pacífic.

Les experiències CAS, sempre voluntàries i no remunerades, fomenten el pensament creatiu, la resolució de problemes i la col·laboració entre els alumnes i tenen com a objectiu incrementar la participació positiva i activa tant a l’escola com a la comunitat local, nacional i internacional.

A través de CAS, els alumnes analitzen aspectes de la seva personalitat i les seves capacitats, i la combinació d’aquests trets i les seves competències acadèmiques fa que puguin treure el màxim de cada experiència, per ells i pels altres.

‘O trobarem un camí o en farem un’

Hanníbal (247-182 aC), general cartaginès

 

CAS és un dels components centrals del programa del Diploma del BI (juntament amb Monografia i Teoria del Coneixement) i fa que aquest programa sigui molt diferent dels altres programes acadèmics.

CAS involucra l’estudiant en diverses activitats més enllà de l’aula. Potencia el desenvolupament personal i interpersonal mitjançant l’aprenentatge vivencial. Compensa la pressió acadèmica de la resta del programa del diploma.

TdC dona suport a la reflexió i les consideracions ètiques, desenvolupa un pensament de nivell superior necessari per a CAS.

La Monografia està basada en una àrea de coneixement, utilitza el marc de coneixement en el procés de recerca i es pot basar en una experiència CAS

 Què vol dir CAS?

C de CREATIVITAT.

Exploració i ampliació d’idees que condueixen a un producte o actuació original o interpretatiu.

A d’ACTIVITAT.

Esforç físic que contribueix a un estil de vida sa.

S de SERVEI

Compromís col.laboratiu i recíproc amb la comunitat en resposta a una necessitat autèntica.

 

  CAS és divertit, motivador, lliure, obert, positiu

CAS suposa fer activitats amb propòsit i significatives

CAS parteix dels interessos dels alumnes

CAS implica un repte personal per l’alumne

CAS és comunicació i col.laboració amb la comunitat

 CAS és un requisit per obtenir el diploma.

Per superar CAS, els alumnes han de demostrar que han dedicat 150 hores a CAS durant els 18 mesos que dura el programa del Diploma. Han de participar a vàries activitats i a almenys 1 projecte de llarga durada.

A la Carpeta CAS de cada alumne, hi ha d’haver evidència del seu creixement personal a través de les reflexions personals sobre com treballen els 7 resultats d’aprenentatge.

Al butlletí de notes es reflectirà el progrés de l’alumne en les seves experiències CAS.

Al final del programa es farà una avaluació de resultats globals i l’alumne resultarà APTE o NO APTE.

 

En acabar CAS els alumnes han de poder demostrar que a través de les seves experiències has superat els 7 resultats d’aprenentatge.

 1. Identificar les pròpies fortaleses i debilitats.
 2. Sortir fora de la zona de confort i adquirir noves destreses.
 3. Mostrar iniciativa i creativitat i saber planificar les activitats.
 4. Involucrar-se de manera activa i regular, i adaptar-se als canvis sense rendir-se.
 5. Demostrar habilitats a l’hora de fer feina en grup. 
 6. Mostrar compromís amb aspectes d’importància global.
 7. Saber reconèixer el que és moral i el que no ho és i ser conscient de les conseqüències dels propis actes.

L’aprenentatge experiencial suposa molt més que simplement planificar i fer una activitat, també implica DOCUMENTAR el creixement personal, abans, durant i després de l’activitat. TOT el que formi part de les teves experiències CAS serà material per la teva carpeta.

Com ha de ser la carpeta? No hi ha límit. La teva carpeta la fas tu, així com t’agradi més, com te faci sentir millor i com te sigui més còmode. NO és una llista de les coses que has fet. Una carpeta CAS conta la història de CAS. La teva història.

Pot contenir des d’obres d’art 3D, àudios, fotos, vídeos, tweets….. TOT el que puguis imaginar. Ha de ser original, creatiu i atractiu.

Exemples Carpetes CAS
  

ACTIVITAT?
Basta que inclogui una àrea CAS
Pot ser un event puntual
Poden no emprar-se les etapes CAS en el seu desenvolupament
Pot ser col·laborativa, però no necessàriament
PROJECTE?
Ha de ser col·laboratiu
Ha de durar més d’un mes
Ha d’implicar dues o més de les àrees de CAS
Ha d’implicar la comunitat local
Ha de beneficiar a l’alumne i a la comunitat
S’han d’emprar obligatòriament les etapes CAS en el seu desenvolupament
MarisaReyes-CapEstudis

Reyes Duran, Marisa

Coordinadora CAS
XescaBauza-Biologia

Bauçà Garcies, Francesca

Assessora CAS
CarmeAdrover-LleguesExtrangeres

Adrover Galmés, Carme

Assessora CAS
Pizà_Galmes_Bernat_Matemàtiques

Pizà Galmés, Bernat

Assessor CAS
AinaMariaRiera-Matematiques

Riera Miquel, Aina Maria

Assesora CAS
Sampol_Sabater_Antonia

Sampol Sabater, Antònia Maria

Assesora CAS
XescaAmengualGaya-Matematiques

Amengual Gayà, Xesca

Assesora CAS

ROLS I RESPONSABILITATS

L’equip CAS és un grup de professionals de mentalitat oberta, flexibles,compromesos amb l’escola i amb la comunitat. Les seves tasques són, entre d’altres:
 • Assegurar-se que el programa CAS es desenvolupa en concordança amb el codi moral
 • del Batxillerat Internacional i del nostre IES.
 • Treballar molt coordinats amb tot l’equip, inclosa la coordinadora del BI.
 • Ajudar als professors a entendre els valors de CAS i a donar-li suport dins el PD.
 • Ensenyar a l’alumne a gestionar l’administració del seu propi programa CAS.
 • Informar als pares sobre l’evolució dels seus fills dins el programa CAS.
 • Tenir una xarxa molt variada de treball amb institucions dins la comunitat.
 • Ajudar als supervisors de les diferents activitats CAS.
 • Publicar regularment els èxits dels alumnes en les seves experiències CAS.
 
 Coordinador CAS
 • És el màxim responsable de l’administració del programa CAS
 • Posa al dia sobre l’evolució del programa CAS al coordinador del BI, professors, equip directiu, als pares i als alumnes.
 • Supervisa les carpetes CAS dels estudiants i transmetre als pares informació exacta sobre el progrés dels alumnes.
 • Forma i es coordina amb els assessors i supervisors CAS.
 • Garanteix que els alumnes entenen els requisits del programa CAS.
 • Supervisa i controla tota la documentació relativa al procés del programa CAS.
 • Estableix i manté relacions positives amb els socis de la comunitat.
 • Usa adequadament el pressupost designat a CAS.
 • Actualitza el programa CAS seguint les directrius del BI
 • S’assegura que s’ofereixen oportunitats als estudiants per desenvolupar tècniques de reflexió i per  identificar les connexions entre CAS, TdC, monografia i les assignatures del programa del diploma.
 • Avalua els riscos relacionats amb les experiències CAS i abordar els riscos identificats d’una manera adequada.
 Assessors CAS
 • Donen suport al coordinador CAS en l’administració i la supervisió del progrés dels alumnes.
 • Són els responsables de la comunicació directa amb els alumnes, quant a la planificació i iniciació d’experiències.
 • Són l’enllaç entre alumnes i supervisors, i treballen amb els supervisors sempre que sigui necessari.
 • S’asseguren que els estudiants fan regularment reflexions significatives.
 • Fan les entrevistes CAS (almenys tres entrevistes documentades formalment)
 • Orienten els estudiants per tal que puguin identificar objectius personals i els proporcionen feedback constructiu i oportú.
 • Comuniquen els problemes dels estudiants relacionats amb CAS al coordinador CAS.
 • Vetllen pel bon manteniment de les carpetes CAS dels alumnes.
 • Asseguren un equilibri raonable entre les les tres àrees CAS.
 Supervisors CAS
 • Coneixen els requisits de CAS.
 • Proporcionen als estudiants comentaris regulars relacionats amb el compliment dels requisits CAS, els resultats d’aprenentatge i els objectius personals.
 • Proporcionen informació als assessors CAS sobre el progrés dels alumnes i qualsevol problema associat a les experiències supervisades.
 • Són els responsables de la seguretat i la gestió de riscos relacionats amb les experiències supervisades.
 • Fan d’enllaç entre el lloc de treball dels estudiants i el coordinador CAS i assessors CAS.

Al llarg dels 18 mesos es faran tres reunions formals

 • Setembre del 1r curs.
 • Juny a finals de 1r.
 • En haver completat el programa CAS durant el 2n curs

Una vegada cada mes s’ha de fer una reunió informal amb la coordinadora o assessor CAS per obtenir informació actualitzada, orientacions sobre el progrés i la reflexió i qualsevol altra pregunta que pugui sorgir.

Elisabet Femenies

“Que duguin a terme o almenys intentin realitzar activitats i projectes que realment els agradin. D’aquesta manera, es pot enfocar CAS des d’una visió preciosa, la qual te permet provar activitats noves i, fins i tot, te pot obrir moltes portes de cara a un futur. “

Paula Castrillo

“Dur la carpeta CAS al dia i aprofitar per apuntar-se a associacions d’aquí per aportar tot el que es pugui a la comunitat.”

Ferran Artero

“El meu consell pels alumnes que estiguin cursant o que vulguin cursar el diploma BI és que diguin que sí a totes aquelles oportunitats i experiències a les que normalment dirien que no. La peresa, juntament amb la indecisió, són els majors enemics de tot alumne. És per això que llançant-nos a realitzar activitats completament diferents a les que estem habituats experimentam un creixement personal de caràcter empíric que de cap altra manera podríem adquirir. Per tant, digau que sí, feis coses noves, experimentau, apreneu i, sobretot, disfrutau.”

Bel M. Morey

“Per fer CAS has de tenir moltes ganes de passar-t’ho bé i aprofitar les experiències per millorar. Tria una debilitat teva i potencia-la a través de diferentes experiències fins que la converteixis en una virtut! És essencial no tenir por a fracassar. Al llarg dels dos anys he passat molt de gust fent CAS. Disfrutes a través d’experiències que et duen a millorar com a persona alhora que ajudes a altra gent. Aconsell aprofitar aquestes petites oportunitats per sortir de la zona de confort i atrevir-se a fer el que mai faríem. I també, el més important és disfrutar i gaudir d’experiències amb els companys!”

Aina Morales

“Que disfrutin cada una de les experiències, que ho documentin i que triïn molt bé amb què inverteixen el seu temps.”

Salvador Mascaró

“Que intentin anar a les activitats sense les seves idees preconcebudes, ni prejudicis. Que intentin fer-ho tan bé com puguin i que al final reflexionin sobre el que han viscut de manera crítica.”

Erika Nicolalde

“CAS és una part del BI que serveix per aprendre a superar-nos com a persones. És la part més humana de tot el programa. El més important que pots guanyar de CAS són habilitats que més endavant et permetin superar un obstacle sense dubtar-ho, saber quins són els nostres límits i aprendre a treure profit de les nostres habilitats. Així com també aprendre a treballar per una motivació personal i social i no per voler ser els millors. ”

Marilen Cerdà

“Els hi diria que no tanquin cap porta, que totes les experiències són vàlides i que de totes es pot aprendre; els diria que surtin de la seva zona de confort però que també facin activitats relacionades amb els seus interessos.”

Xisco Pol

“Als nous estudiants del BI els recomanaria que gaudissin cada minut de les experiències que visquin. Amb una perspectiva de temps, puc assegurar que CAS ha canviat completament la meva manera de pensar i ser, i per tant els diria que aprofitin al màxim l’oportunitat que es brinda als alumnes de fer coses diferents fora de l’aula. A més, els diria que cerquin experiències per tot arreu i que no tinguin por per engrescar-se en totes elles.”

Pere Llinàs

“Que triïn projectes que realment els apassionin i que no desisteixin per molt que una activitat se’ls resisteixi.”

Llucia Pizà

“Obriu moltes portes i feis coses que realment vos entusiasmin, perquè així, en el futur tindreu ganes de reprendre-les. També és bo investigar coses que mai havies provat ja que pot ser t’agradin i t’obrin pas cap a un nou aprenentatge. Pensau a fer fotografies o tenir evidència de cada experiència i també és important escriure les reflexions durant el procés i una vegada acabada l’experiència, agraireu molt dur les reflexions al dia.”

Roser González

“Els aconsellaria que gaudeixin de CAS, que no ho vegin com una obligació, que s’animin els uns als altres, per fer feina en equip, perquè així és com gaudiran més del programa.”

EXEMPLES D’EXPERIÈNCIES CAS

 • Tocar un instrument a la residència de gent major i fer un taller
 • Fer cursos de monopatí per nins i nines d’un barri.
 • Fer tallers de moda i una desfilada per gent a l’atur.
 • Entrenar un equip de futbol de gent de la 2a edat.
 • Organitzar una escola de repàs.
 • Organitzar una carrera solidaria
 • Escriure diferents rutes per anar d’excursió per la Serra i dur als usuaris d’Aproscom a fer-les.
 • Fer notes mentals per Instagram on s’envien missatges positius a través de dibuixos
 • Fer fotografies i exposar-les a una galeria. Crear puzzles amb les fotos.
 • Fer un mapa de Manacor adequat pels discapacitats.
 • Tallers de cuina, karate, etc online obert a tota la comunitat
 • Fer un coro a l’IES. Fer concerts a benefici d’ONGs.
 • Llegir contes els horabaixes als nins i nines de la Llar d’Infants.
 • Fer una campanya de reciclatge d’ordinadors per donar a la gent sense recursos

MARILEN CERDÀ. Neteja platges.

2

 

3

El passat 25 d’octubre, alguns companys realitzarem una neteja a la platja de Cala Brafi en col·laboració amb la Creu Roja. Molts hi anàvem amb el pensament de recollir uns quants residus dels que sempre es solen trobar a les platges (botelles de plàstic, cigarrets, llaunes, etc.) però cap de nosaltres es pensava trobar tot el que recollirem.

La platja, a primera vista, estava pràcticament neta i no va ser fins que vàrem decidir treure una petita resta d’una bossa de plàstic a un costat de la platja quan ens adonarem que hi havia una muntanya sencera de plàstics i restes camuflada dins l’arena. Botelles de vidre de l’any 1986, bosses de plàstic dur, garrafes de gasolina i sabates són només un exemple de tot el que vàrem treure d’allà dins.Ser conscients del malbé que feim a la nostra illa i a la nostra terra és molt important per poder dur a terme activitats de millora i conscienciació, perquè és feina de tots nosaltres arreglar allò que hem espenyat.

 

 FERRAN ARTERO. Classes de progressions a 3r ESO.

Experiencia-1

Parlant amb n’Aina, la meva professora de matemàtiques, vaig veure que els alumnes de 3r d’ESO havien de començar el tema de les progressions. Nosaltres acabàvem de fer aquest tema i, vista la meva passió per aquesta matèria, em vaig oferir a fer-lis un parell de classes.

Jo ja havia fet alguna que altre presentació, per lo que no era una cosa gaire nova per mi. Però, a diferència del que havia fet anteriorment, la preparació d’aquestes classes foren més complicades del que esperava, fins i tot, vaig necessitar reunir-me varies vegades amb n’Aina per tenir-les llestes. Finalment, vaig fer les dues classes tractant de fer-les lo més entretingudes possible. Per part dels meus companys i companyes de 3r, vaig veure un cert interès i grat que sincerament no esperava.

Personalment, vaig sortir molt content d’aquesta experiència vist que la meva feina havia tingut fruit. Vaig poder posar-me a la pell del professorat al cent per cent per dues hores i vaig adonar-me de la seva dificultat. Aquesta activitat va seguir fent créixer aquesta part més docent que ja he anat treballant. A més, he tornat a comprovar que treballar amb algú, en aquest cas amb n’Aina, facilita molt qualsevol feina.

 

 AINA MORALES. Taller Nutrició Primer d’ESO.

Experiencia-3

Els professors de 1r d’ESO ens van proposar fer qualque taller per a les seves classes. Ens preocupa l’alimentació que puguin tenir els nins i nines, així que ens vam decantar per la dieta Saludable. Vàrem decidir fer una presentació didàctica i informativa amb moltes imatges. Vàrem explicar què és una dieta saludable i en què consisteix, el problema del sucre i dels greixos i un petit incís en la nova tendència del realfood que classifica els aliments segons si són reals, bons processats o processats/ultraprocessats.

A més, vàrem preparar un taller on els alumnes havien d’analitzar etiquetes de diferents aliments i veure de quin tipus de producte es tractava, per així poder reflexionar sobre quin tipus d’alimentació seguien. Els nins al principi estaven una mica empegueïts i no xerraven massa, però poc a poc vàrem aconseguir que participassin més.

En general totes les presentacions varen anar molt bé, els alumnes varen estar molt contents i varen aprendre moltes coses. De la mateixa manera nosaltres vàrem complir amb el nostre objectiu; conscienciar als més petits del centre sobre la importància de tenir una alimentació saludable i com fer-ho per seguir-la.

 

 MARIA TÀRRAGA. Microteatre per la dona.

Experiencia-4

Un projecte al qual vaig decidir unir-me durant l’assignatura de CAS va ser  el de Microteatre per la dona. Els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Manacor havien de crear petites obres de teatre per tractar temes com: la violència de gènere, l’homofòbia, la igualtat, els drets de les persones, la discriminació, la transexualitat etc. A partir d’aquestes obres que varen ser representades a diferents llocs de Manacor, es pretenia conscienciar i fer crítiques sobre situacions actuals que encara s’han de millorar amb l’ajuda de tots.

Aquesta experiència ens ajudà tant als alumnes CAS com als de 1r d’ESO a desenvolupar un pensament crític amb la societat que ens envolta. L’objectiu principal del projecte era tractar i compartir els valors de la igualtat i el respecte amb l’objectiu de la creació de microteatres moralitzadors.  Una vegada les obres foren creades i redactades, em varen assignar un grup per tal de dirigir la seva peça. D’aquesta manera, l’experiència CAS va incloure les àrees de creativitat (atès que va ser una creació que va sorgir de la nostra originalitat) i servei (ja que oferíem una ajuda als alumnes de l’IES).

L’obra que representà el meu grup mostrava el perill del control i domini dins una relació de parella, tema molt important en l’actualitat, que és convenient tractar sobretot amb els més joves. Així doncs, assajarem diversos dies durant uns tres mesos fins al dia de la representació definitiva. El projecte va seguir la planificació que esperàvem i els resultats foren molt positius. Vaig haver de sortir de la meva zona de confort per tal d’afrontar una situació nova per a mi, com era la de dirigir una obra de teatre, desenvolupant així noves habilitats  Les àrees de creativitat i servei han estat presents durant aquest recorregut i els temes tractats (violència de gènere, igualtat, homosexualitat…) han donat molt de joc quant a possibles reflexions del públic i dels nins:  “Per què no hi ha homes de fer net?” “Per què m’ha de controlar la meva parella?” “Per què hem d’anar a banys separats segons el sexe?”

Un projecte molt enriquidor i centrat en la nostra terra, del qual tothom en pot gaudir. Tota una experiència d’esperit CAS que em va ensenyar com de gratificant pot ser compartir la feina a la que li has dedicat temps amb altra gent.

 

Altres experiències.

Visita les següents pàgines web per agafar idees per a CAS

 • AIPC Pandora Es tracta d’un programa per a joves de 13 a 18 anys de 3 setmanes de durada. S’allotgen en cases de famílies o en campus universitaris. Van a classes d’anglès al matí i, el capvespre, realitzen activitats de voluntariat en projectes sostenibles.
 • Actiyam ONG Cerquen adolescents per fer classes de suport a nins i nines des de 12 anys. Només cal disposar d’una hora a la setmana.
 • AFS Intercultura
 • Do something Idees i campanyes diferents de voluntariat de molts de tipus.
 • Portal Europeo de la Juventud Informació damunt oportunitats de aprendre, treballa i fer voluntariatat dins i fora d’Europa.
 • Cuerpo Europeo de Solidaridad Ajuda a joves a participar a projectes comunitaris en el seu pais o a l’estranger.
 • Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB) Portal que ofereix informació i formació per fer voluntariats.

 

Associacions i Entitats Col·laboradores