Equip Coordinadors

61

Barceló Barceló, Joan

Prevenció riscos laborals

Coordinació i representació de l’Administració en el centre en la prevenció de riscos laborals.

CatalinaBarcelo-OrientacioExtraescolars

Barcelo Mayol, Catalina

Activitats complementàries i extraescolars

Programació d’activitats complementàries i extraescolars, i organització de viatges d’estudis.

ColauBarcelo-LlenguesExtrangeres

Barcelo Montserrat, Nicolau

Anglès EOIES

Coordinació del projecte de col·laboració entre l’Escola oficial d’Idiomes i el nostre institut dirigit als alumnes d’ESO i Batxillerat per l’obtenció d’un títol certificat per l’EOI

XescaBauza-Biologia

Bauzà Garcias, Francesca

Convivència

Coordinar les accions previstes al pla de de Convivència. Col·laborar amb prefectura d’estudis en la resolució i prevenció de conflictes. Nexe entre la Comunitat Escolar i l’Administració

463

Bou Bauzà, Margarita

Igualtat

Coordinar accions educatives per modificar relacions de poder, abús i estereotips per prevenir violència masclista i la LGTBifòbia.

MariAngelsCabrer-Matematiques

Cabrer Galmés, M.Antònia

Programa de Millora Continua

Coordinació del Sistema de Gestió de Qualitat, documentació de processos i gestió d’auditories.

Caldentey_Gomila_Maria_Pilar

Caldentey Gomila, Pilar

Batxillerat Internacional

Gestió de tasques administratives i de comunicació del programa BI. Orientació escolar i lideratge de l’equip pedagògic.

Duran_Vicens_Magdalena_Automoció

Duran Vicens, Magdalena

Pàgina Web

Disseny, manteniment i publicació dels continguts a la pàgina web del centre.

IgnacioGranell-Castella

Granell Garcia, Ignacio

TAC

Incorporació, formació i manteniment de les eines digitals d’alumnes i professorat amb enfocament pedagògic.

CristinaLlull-Naturals

Llull Darder Cristina

Medi Ambient

Coordinació del Seminari de medi ambient

ToniMas-Informatica

Mas Gutiérrez, Antoni

Xarxipelag

Manteniment de l’equipament informàtic, i promoció de l’ús de les TIC per part del professorat.

136

Mora Barba, Rosario

Biblioteca

Coordinació de la biblioteca, selecció de material documental i comunicació d’activitats.

AntoniMoragues-Informatica

Moragues Galmés, Antoni

IEDIB

Coordinació de les gestions de matrícula, assessorament presencial i examens que es realitzen al nostre centre com a centre col·laborador de l’EDIB

NuriaPerez-Comerç

Pérez Tauler, Núria

Programes Erasmus-Leonardo

Coordinació de la mobilitat d’alumnes del centre amb altres països de la Unió Europea.

387

Pulido Fuentes, Paloma

Coord. pràctiques formatives a empreses

Control de la documentació i dels procediments relatius a la FCT i a la inserció laboral.

AntoniRamirez-Informatica

Ramírez Duran, Antoni

Skills

Coordinació de les proves de Balear Skills d’informàtica

FranciscaSureda-Catala

Sureda Font, Francesca

Comissió de Projecte Lingüístic

Gestió del projecte lingüístic de centre i col·laboració amb la Conselleria d’Educació.

VanBleijswijk_Weiss_Corneeltje_Alemany

Vanbleijswijk Weiss, Corneeltje

Alemany EOIES

Coordinació del projecte de col·laboració entre l’Escola oficial d’Idiomes i el nostre institut dirigit als alumnes d’ESO i Batxillerat per l’obtenció d’un títol certificat per l’EOI