Search
Close this search box.

Equip Coordinadors

AinaMariaRiera-Matematiques

Riera Miquel, Aina Maria

Programa de Millora Continua

Col·labora amb l'equip directiu i el professorat per identificar àrees de millora i establir plans d'acció per abordar-les. Treballa per aconseguir una bona organització de centre.

ElenaBauza-Castella

Bauzá Marí, Elena

Programa de Millora Continua

Coordina i assegura l'èxit de les accions i les iniciatives pegagògiques planificades per aconseguir un millor entorn d'aprenentatge i un major impacte en la comunitat.

XescaBauza-Biologia

Bauzà Garcias, Francesca

Benestar

Promoure la convivència positiva i el benestar emocional de la comunitat educativa. Planifica i implementa programes i activitats, ofereix suport i intervenció en casos de conflicte, i col·labora amb altres professionals i institucions per garantir un entorn escolar saludable i respectuós.

Maribel Camps

Camps Bosch, Maria Isabel

Acollida i Acompanyament de l'Alumnat (AAA)

Lidera i coordina el programa AAA per promoure un ambient de suport i aprenentatge entre l’alumnat. Treballa per crear oportunitats i activitats perquè el programa sigui efectiu i beneficiós per a tots els participants.

136

Mora Barba, Rosario

Biblioteca

Coordinació de la biblioteca, selecció de material documental i comunicació d’activitats.

JoanTerrassa-Orientacio

Terrassa Sole, Juan

IEDIB
Reutilització de llibres

Coordinació de les gestions de matrícula, assessorament presencial i exàmens com a centre col·laborador de l’EDIB.
Coordina les activitats relacionades amb la redistribució i el reaprofitament dels llibres de text entre l’alumnat.

MariaAngelaRiera-Musica

Riera Sureda, Maria Àngela

Salut

Coordina programes de promoció de la salut, ofereix suport i assessorament, estableix mesures de seguretat sanitària i col·labora amb altres professionals de la salut per garantir un entorn saludable per a tots els membres de l'IES.

CristinaLlull-Naturals

Llull Darder Cristina

Medi Ambient

Assumeix un paper clau en la promoció de la consciència ambiental i la sostenibilitat dins el centre. Fomenta el respecte pel medi ambient i impulsa accions que contribueixen a la protecció del nostre entorn.

Amengual_Gayà_Xesca

Amengual Gayà, Xesca

Pàgina Web i Xarxes socials.
Sociomentors

Disseny, manteniment i publicació dels continguts a la pàgina web i a les xarxes socials del centre.
S'encarreguen de formar el grup d’alumnat ‘sociomentor’ i donar-los orientació i suport perquè ajudin als seus companys en temes relacionats amb l'ús responsable de l'Internet.

PereABennassarAlbons-Informatica

Bennàsar Albons, Pere Antoni

Pàgina Web

Manteniment tècnic i gestió de la pàgina web i les llicències necessàries.

IgnacioGranell-Castella

Granell Garcia, Ignacio

TAC
Formació de centres

Incorporació, formació i manteniment de les eines digitals d’alumnes i professorat amb enfocament pedagògic.

Amengual_Valls_Rafel

Amengual Valls, Rafel

Xarxipelag

Manteniment de l’equipament informàtic, i promoció de l’ús de les TIC per part del professorat.

Pizà_Galmes_Bernat_Matemàtiques

Pizà Galmés, Bernat

Activitats complementàries i extraescolars.
Sociomentors

Programació d’activitats complementàries i extraescolars, i organització de viatges d’estudis.
S'encarreguen de formar el grup d’alumnat ‘sociomentor’ i donar-los orientació i suport perquè ajudin als seus companys en temes relacionats amb l'ús responsable de l'Internet.

AntoniRamirez-Informatica

Ramírez Duran, Antoni

Skills
Maker Lab

Coordinació de les proves de Balear Skills d’informàtica.
Gestiona els recursos i les eines del Makerlab. Vetlla per al bon estat de l'equipament, gestiona el préstec d'eines i materials i supervisa la seguretat en l'ús dels equips i les instal·lacions.

MargalidaTaulerFerrer-CienciesNaturals

Tauler Ferrer, Margalida

Coeducació

Coordinar accions educatives per modificar relacions de poder, abús i estereotips per prevenir violència masclista i la LGTBifòbia.

JoanaMariaMelisHuguet-Plastica

Melis Huguet, Joana Maria

Cultura, Festes i Folklore

Planifica el programa d'activitats culturals i festives de l’IES amb l’objectiu de promoure i preservar les nostres tradicions lingüístiques i culturals. Fomenta la participació de l’alumnat i impulsa la valoració de la cultura i el folklore en la comunitat educativa.

Francesca bergas quetglas

Bergas Quetglas, Francesca

Comissió de Projecte Lingüístic

Gestió del projecte lingüístic de centre i col·laboració amb la Conselleria d’Educació.

Pascual_Artigues_Cristina

Pascual Artigues, Cristina

Anglès EOIES

Coordinació del projecte de col·laboració entre l’Escola oficial d’Idiomes i el nostre institut dirigit als alumnes d’ESO i Batxillerat per l’obtenció d’un títol certificat per l’EOI

Van_Bleijswijk_Weiss_Cornelia

Van Bleijswijk Weiss, Corneeltje

Alemany EOIES

Coordinació del projecte de col·laboració entre l’Escola oficial d’Idiomes i el nostre institut dirigit als alumnes d’ESO i Batxillerat per l’obtenció d’un títol certificat per l’EOI

JoanEstelrichLlull-Català

Estelrich Llull, Joan

PALIC

Proporciona suport i orientació a l’alumnat nouvingut amb desconeixement de la Llengua Catalana per a facilitar la seva integració lingüística i social.

Caldentey_Gomila_Maria_Pilar

Caldentey Gomila, Pilar

Batxillerat Internacional

Supervisa i coordina totes les activitats relacionades amb el programa del Batxillerat Internacional al nostre centre. Actua com a enllaç entre l’IES i l'organització del BI, ofereix suport a l’alumnat BI i assegura que el programa es desenvolupi amb èxit i compleixi amb els estàndards BI.

pilarllull

Llull Darder, Pilar

Monografies (BI)
Experimenta

Coordina i guia el professorat que supervisa els alumnes al llarg del desenvolupament de la seva Monografia, un projecte de recerca del BI.
Responsable de la planificació, organització i supervisió de l'Experimenta, perquè el projecte sigui una experiència científica enriquidora per a l’alumnat .

Salvà_Picó_Catalina

Salvà Picó, Catalina

Experimenta

Responsable de la planificació, organització i supervisió de l'Experimenta, perquè el projecte sigui una experiència científica enriquidora per a l’alumnat .

Simó_Suñer_JoanJaume_FísicaQuímica

Simó Sunyer, Joan Jaume

Treball de Recerca Batxillerat

Guia i supervisa l’alumnat en el desenvolupament del seu TRB. Proporciona suport en totes les etapes del procés de recerca, organitza reunions de seguiment, assegura el compliment de les normes i col·labora en l'avaluació final.

MarisaReyes-CapEstudis

Reyes Duran, Marisa

Creativitat, Activitat i Servei (CAS)

Treballa amb l’alumnat del BI i amb els seus assessors CAS per guiar-los en la selecció d'experiències CAS rellevants, ofereix suport durant el seu desenvolupament i col·labora activament per tal d’integrar el programa CAS en el currículum i en les activitats escolars de tot el centre.

PedroJuanVives-Geografia

Juan Vives, Pere

Prevenció riscos laborals

Coordinació i representació de l'Administració en el centre en la prevenció de riscos laborals.

CatalinaRos-Castella

Ros Sansó Catalina

Intercanvi amb Alemanya

Planifica i supervisa tots els aspectes relacionats amb l'intercanvi amb Alemnaya de 1r de Batxillerat.

Sampol_Sabater_Antonia

Sampol Sabater, Antònia Maria

ApS Serra de Tramuntana

Planifica i supervisa el desenvolupament i la participació de l'alumnat i professorat en totes les activitats relacionades amb el projecte d'ApS de la Serra de Tramuntana.