Search
Close this search box.

Departament Administració i Gestió

55

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dimarts 11:15

Departament Administració i Gestió

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dijous 19:10

Amengual Quetglas, Martí

Tutoria ADG21A

Dijous 9:50

Binimelis Bonnin, Catalina

Tutoria ADG32B
Cap departament

Divendres 9:50

Blanes Riera, Antònia

Tutoria ADG31A

Dimecres 15:00

Canet Oliver, Pere

Dimarts 11:15

Carrión Martínez, Francisco

Dilluns 8:55

Font Serralta, Bàrbara

Tutoria ADG21B

Dilluns 12:10

Orell Llabrés, M. Antònia

Divendres 9:50

Sureda Torres, Teresa

Tutoria ADG32A

Dimecres 12:10

Cicles Formatius  Administració i Gestió

Gestió Administrativa

(CFGM-ADG21)

Administració i Finances

(CFGS-ADG32)

Assistència a la Direcció

(CFGS-ADG31)