2 Cursos
1760h

Lectives

240 h

en Empreses

Matí

Dilluns-Divendres

Què és la Formació Professional Bàsica? 

La Formació Professional Bàsica són estudis de dos cursos acadèmics de durada (2000 hores) destinats a persones que no han acabat l’ ESO i volen continuar els seus estudis cap a la formació professional. Aquests estudis substitueixen els que fins ara s’anomenaven Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

Les caracterísques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat. Es fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Els estudis de Formació Professional Bàsica garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques de l’aprenentatge permanent, a través dels estudis de Llengua Castellana, Anglès, Ciències Socials, Llengua Catalana, Matemàtiques, Ciències i l’aprenentatge en un camp professional concret.

 

Accés 

Per accedir a aquests cicles s’hauran d’haver cumplit els 15 anys o complir-los durant l’any natural en curs i no superar els 17 anys.

S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent de l’ESO amb el consentiment dels pares o del propi alumne si està emancipat.

Per accedir-hi s’ha d’haver cursat tercer d’ESO. Excepcionalment es podrà accedir havent cursat segon d’ESO.

Titulació 

La superació d’un Cicle de Formació Bàsica permet l’obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent, com també d’una qualificació de Nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El títol de Tècnic Professional Bàsic permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà així com també l’obtenció del graduat en ESO si es realitza la prova final o revàlida de la ESO.
Manteniment de Vehicles   
Serveis Comercials