Certificats Professionalitat (SOIB)  

CURSOS FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ SOIB

De de l’IES Manacor iniciam la formació gratuïta de certificats de professionalitat subvencionada pel SOIB i que va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

El certificat de professionalitat és l’eina d’acreditació oficial d’una qualificació. és a dir, és un document que expedeix l’administració laboral i que acredita, de forma oficial, un treballador en una qualificació professional.

Cada certificat de professionalitat està configurat per a una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat. A més tots els certificats de professionalitat tenen un mòdul de pràctiques professionals no laborals que es desenvolupa en un centre de treball.

El certificat de professionalitat té menys unitats de competència i una durada inferior a la del títol de formació professional. Tenir un certificat de professionalitat suposa poder acreditar de forma oficial i en l’ambit estatal unes competències que facilitaran la inserció laboral del treballador.

  • Avantatges de disposar d’un certificat de professionalitat:
  • Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les hagin adquirides.
  • Serveixen per demostrar que les persones treballadores, en el moment d’optar a un lloc de treball, tenen la qualificació determinada que s’exigeix.
  • Permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, i s’evita sobre manera l’abandonament de les accions formatives iniciades.
  • Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat.
  • Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu.
  • Permeten la convalidació parcial amb els estudis de formació professional del sistema educatiu.

Certificats de professionalitats que s’impartiran durant aquest curs 2022 – 2023 a l’IES Manacor:

TMVG0109 – Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles. Nivell 1.

ENAE0108 – Muntatge i manteniment d’Instal·lacions solars fotovoltaiques. Nivell 2.

Certificats de professionalitats que s’han impartit a l’IES Manacor

logo CAIB Educacio