Departament Administració i Gestió

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dimarts 11:15

Departament Física i Química

Caldés Melis, Catalina

Dilluns 8:55

Fuster Llull, Pere Joan

Tutoria 1r Batx. E

Divendres 8:55

Llull Darder, Pilar

Cap departament

Dijous 8:55

Nicolau Llull, Manel

Dijous 11:15

Perelló Galmés, Joan

Tutoria 2n ESO D

Dimarts 9:50

Simo Suñer, Joan Jaume

Coordinació IEDIB
Treball de recerca

Dilluns 09:50