Search
Close this search box.

Experimenta 2023

MÉS DE TRES-CENTS JOVES CIENTÍFICS A L’EXPERIMENTA 2023 DE L’IES MANACOR

DURANT TRES DIES ELS ALUMNES ES CONVERTEIXEN EN PROFESSORS PER A MÉS DE DOS MIL VISITANTS

Durant tres dies l’IES Manacor s’ha convertit, un any més, en un centre d’experimentació, on és viu la ciència d’una manera molt especial. Aquest any s’ha celebrat la setzena edició. Des del dia 22 al 24 de febrer, els alumnes d’ESO i de batxillerat s’han transformat en professors, explicant i realitzant una sèrie d’experiments científics que prèviament han treballat als laboratoris, tallers i aules en les assignatures de física i química, biologia i geologia, tecnologia i matemàtiques. Sota la supervisió del professorat s’han realitzat un conjunt de pràctiques de laboratori interessants, curioses i sorprenents, que ens ajuden a comprendre millor la realitat que ens envolta.

Aquesta fira de la ciència que l’IES Manacor duu endavant any darrera any és pionera a la nostra comarca, la més visitada i la que té major participació, ja que aquest any ens han visitat més de dos mil persones. Pràcticament tots els alumnes del centre, l’alumnat de diferents escoles de primària i de secundària de Manacor, Son Macià, Porreres i Sant Llorenç, familiars i amics dels alumnes i el públic en general, han tingut l’oportunitat de gaudir de la ciència d’una manera diferent i divertida.

Les propostes han estat molt variades:

Des del departament de física i química s’han pogut observar el funcionament d’un generador de Van der Graaf, una bolla de plasma i un levitron; s’ha experimentat amb reaccions redox (electròlisi de la sal comuna i fabricació d’una pila amb llimones), s’han vist diferents efectes curiosos que es produeixen a cossos amb moviment de rotació (giroscopi, baldufes boges, trombo Celta, roda de bicicleta, tamboret giratori i esfera de Hoberman). Per altra part, s’han dibuixat gràcies a un pèndol, corbes de Lissajous amb arena; en un altre experiment s’ha treballat amb bombolles (làmpada de lava i efecte de les bombolles a les panses). També s’ha vist la relació entre la química, la física i la cuina amb les esferificacions i les crispetes. A més, s’ha pogut experimentar l’efecte de frenada que fan determinats materials no ferromagnètics sobre els imants o com funcionen les reaccions químiques reversibles. Per acabar, s’ha treballat amb el concepte de densitats de líquids i sòlids.

Des del departament de biologia i geologia enguany el fil conductor han estat els sentits:  “mira, toca, sent…” dividits en tres blocs:

  • Què sents? El públic ha construït amb un programa d’ordinador el propi Humúncul sensorial basat amb la diferent sensibilitat al tacte a les parts del cos. Per altre part, s’ha disposat de caixes sensorials tapades.
  • Jugam amb els sentits. Diferents proves per demostrar la habilitat del públic en reconèixer sabors i sons. Igualment s’han mostrat diferents il·lusions òptiques i s’ha construït un holograma.
  • El límits dels sentits. S’ha mostrat com és un arc reflexe i un acte voluntari, aquest darrer amb un peu de pollastre. També usant microscopis i lupes s’ha demostrat la seva resolució en comparació a la del ull humà. S’han fet proves de so i de concentració així com determinar ́estat de la vista als visitants (miopia, hipermetropia o daltonisme).

El professor del departament d’orientació en l’assignatura d’àmbit pràctic i tecnològic ha preparat diversos projectes relacionats amb la construcció de maquetes: elevador hidràulic comandat per un circuit elèctric, un elevador d’Arquímedes, un motor de pistons, una cortina automàtica, un disc de Newton o una hidroexcavadora. 

Des del departament de matemàtiques s’han preparat 3 activitats, formades per tres taulers gegants que es trobaven ferrats a terra. Les activitats són:

  • Geogame. És un trencaclosques on els alumnes tenen 4 peces que han de colocar de manera que quedin visibles les formes geomètriques que apareixen a cada nivell.
  • Tres en ratlla tradicional, amb la condició que per posar una peça primer han de tirar a l’aire una botella i ha de quedar en posició vertical, després de fer una volta.
  • Laberint lògic on han d’arribar a la sortida amb la condició que sempre han d’anar recte i només poden girar al final de cada camí.

Per altra part, en aquesta setzena edició s’ha pogut disposar com cada any del suport econòmic importantíssim de l’APIMA de l’IES Manacor.