Search
Close this search box.

Calendari Escolar 24-25

Calendari Escolar 23-24

Calendari Extraescolars

Es publica setmanalment una programació d’activitats complementaries i extraescolars amb els grups que hi participen, horaris, professors responsables…

CALENDARI ESCOLAR 2023-2024
Els dies que anotam a continuació són no lectius (no hi ha classe)
12 d’octubre (Festa estatal) i 13 d’octubr
1 de novembre (Festa estatal)
6, 7 i 8 de desembre (Festa estatal)
22 de desembre al 7 de gener: Vacances de Nadal (els dos dies inclosos)
17 de gener (Festa local)
29 de febrer (Festa escolar unificada)
1 de març (Festa autonòmica)
4 de març
28 de març a 7 d’abril: Vacances de Pasqua (els dos dies inclosos)
1 de maig (Festa estatal)
PRIMERA AVALUACIÓ
22 NOVEMBRE: 1a Avaluació 2n Batxillerat
28 NOVEMBRE al 1 DESEMBRE 1a Avaluació ESO, 1r Batxillerat
22 DESEMBRE: 1a Avaluació CFGM, CFGS, FPB
SEGONA AVALUACIÓ
20 al 24 de FEBRER: Avaluació extraordinària
Alumnes de 2n CF amb pendents de 1r
21 FEBRER: 2a Avaluació 2n Batxillerart
2 MARÇ: Inici pràctiques 1r FP Dual
16 MARÇ: 2a avaluació de CFGM, CFGS, FPB
21 MARÇ: Inici FCT 2n Cicles Formatius
21 al 25 de MARÇ: 2a avaluació ESO, 1r Batxillerat
TERCERA AVALUACIÓ
13 d’ABRIL: 3a Avaluació 2n FPB
27d’ABRIL: Inici FCT 2n FPB
24 de MAIG: 3a Avalaució 2n Batxillerat
22 al 28 de JUNY: 3a Avalució ESO, 1r Batxillerat
22 JUNY: Avaluació extraordinària 2n Batxillerat
23 JUNY: 3a Avaluació 1r CFGM, 1r CFGS, 1r FPB
23 JUNY: Avaluació extraordinària 2n CFGM, 2n CFGS, 2n FPB
Avaluacions ESO
1a Avaluació Entrega notes
2 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
17 MARÇ
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Avaluacions 1r Batxillerat
1a Avaluació Entrega notes
2 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
17 MARÇ
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Avaluacions 2n Batxillerat
1a Avaluació Entrega notes
23 NOVEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
22 FEBRER
Ordinària Entrega notes
24 MAIG
Extraordinària Entrega notes
22 JUNY