Coordinadors

Coordinadors

Barcelo_Barcelo_Joan

Joan Barceló Barceló
Coord. prevenció de riscos laborals

Coordinació i representació de l’Administració en el centre en la prevenció de riscos laborals.

Duran_Vicens_Magdalena

Magdalena Duran Vicens
Coord. pàgina web

Disseny, manteniment i publicació dels continguts a la pàgina web del centre.

Camarasa_Tous_Aina

Aina Camarasa Tous
Coord. pràctiques formatives a empreses

Control de la documentació i dels procediments relatius a la FCT i a la inserció laboral.

Mora_Barba_Maria_Rosario

Rosario Mora Barba
Coord. biblioteca

Coordinació de la biblioteca, selecció de material documental i comunicació d’activitats.

Dona500x500

Francesca Sureda Font
Coord. comissió de projecte lingüístic

Gestió del projecte lingüísticde centre i col·laboració amb la Conselleria d’Educació.

Riera_Fullana_Magdalena

Magdalena Riera Fullana
Coord. activitats complementàries i extraescolars

Programació d’activitats complementàries i extraescolars, i organització de viatges d’estudis.

Home500x500

Antoni Moragues Galmés
Coord. Xarxipèlag

Manteniment de l’equipament informàtic, i promoció de l’ús de les TIC per part del professorat.

Home500x500

Joan Terrassa Soler 
Coord. audiovisuals

Disseny de produccions audiovisuals per a la promoció de projectes educatius del centre.

Bennasar_Binimelis_Miquel

Miquel Bennasar Binimelis
Coord. programes Erasmus-Leonardo

Coordinació de la mobilitat d’alumnes del centre amb altres països de la Unió Europea.

Ramirez_Duran_Antonio

Antoni Ramírez Duran
Coord. Skills

Coordinació de les proves de Balear Skills d’informàtica

Puigserver_Salva_Margarita

Margalida Puigserver Salvà
Coord. Medi Ambient

Coordinació del Seminari de medi ambient.

Sorell_Adrover_Maria_Cristina

Cristina Sorell Adrover
Coord. gestió de qualitat

Coordinació del Sistema de Gestió de Qualitat, documentació de processos i gestió d’auditories.

Barcelo_Montserrat_Nicolau_Jaume

Colau Barceló Montserrat
Coord. EOIES

Coordinació del projecte de col·laboració entre l’Escola oficial d’Idiomes i el nostre institut dirigit als alumnes d’ESO i Batxillerat per l’obtenció d’un títol certifícat per l’EOI

Caldentey_Gomila_Maria_Pilar

Pilar Caldentey Gomila
Coord. Batxillerat Internacional

Gestió de tasques administratives i de comunicació del programa BI. Orientació escolar i lideratge de l’equip pedagògic.

Bauza_Garcias_Francesca

Francesca Bauza Garcias
Coord. Convivència

Coordinar les accions previstes al pla de de Convivència. Col·laborar amb prefectura d’estudis en la resolució i prevenció de conflictes. Nexe entre la Comunitat Escolar i l’Administració

Aneu a la barra d'eines