Coordinadors

Coordinadors

Barcelo_Barcelo_Joan

Joan Barceló Barceló
Coord. prevenció de riscos laborals

Coordinació i representació de l’Administració en el centre en la prevenció de riscos laborals.

Duran_Vicens_Magdalena

Magdalena Duran Vicens
Coord. pàgina web

Disseny, manteniment i publicació dels continguts a la pàgina web del centre.

Paloma Pulido Fuentes
Coord. pràctiques formatives a empreses

Control de la documentació i dels procediments relatius a la FCT i a la inserció laboral.

Mora_Barba_Maria_Rosario

Rosario Mora Barba
Coord. biblioteca

Coordinació de la biblioteca, selecció de material documental i comunicació d’activitats.

Dona500x500

Francesca Sureda Font
Coord. comissió de projecte lingüístic

Gestió del projecte lingüísticde centre i col·laboració amb la Conselleria d’Educació.

Catalina Barceló Mayol
Coord. activitats complementàries i extraescolars

Programació d’activitats complementàries i extraescolars, i organització de viatges d’estudis.

Home500x500

Joan Terrassa Soler 
Coord. audiovisuals

Disseny de produccions audiovisuals per a la promoció de projectes educatius del centre.

Antoni Mas Gutiérrez
Coord. Xarxipèlag

Manteniment de l’equipament informàtic, i promoció de l’ús de les TIC per part del professorat.

Núria Pérez Tauler
Coord. programes Erasmus-Leonardo

Coordinació de la mobilitat d’alumnes del centre amb altres països de la Unió Europea.

Antoni Ramírez Duran
Coord. Skills

Coordinació de les proves de Balear Skills d’informàtica

Aroa Segura Bosch
Coord. Medi Ambient

Coordinació del Seminari de medi ambient.

Sorell_Adrover_Maria_Cristina

Cristina Sorell Adrover
Coord. Programa de Millora Contínua

Coordinació del Sistema de Gestió de Qualitat, documentació de processos i gestió d’auditories.

Barcelo_Montserrat_Nicolau_Jaume

Colau Barceló Montserrat
Coord. EOIES

Coordinació del projecte de col·laboració entre l’Escola oficial d’Idiomes i el nostre institut dirigit als alumnes d’ESO i Batxillerat per l’obtenció d’un títol certifícat per l’EOI

Caldentey_Gomila_Maria_Pilar

Pilar Caldentey Gomila
Coord. Batxillerat Internacional

Gestió de tasques administratives i de comunicació del programa BI. Orientació escolar i lideratge de l’equip pedagògic.

Bauza_Garcias_Francesca

Francesca Bauza Garcias
Coord. Convivència

Coordinar les accions previstes al pla de de Convivència. Col·laborar amb prefectura d’estudis en la resolució i prevenció de conflictes. Nexe entre la Comunitat Escolar i l’Administració

Dona500x500

María Paz Fernández Ballester
Coord. comissió de salut

Coordinar la realització d’activitats per promoure hàbits de vida saludables

Aneu a la barra d'eines