Search
Close this search box.

Premi “Un Microxip molt gran”

Els alumnes de 2n de Batxillerat Internacional de l’IES Manacor – Marta Isabel Antich Fernández, Catalina Maria Bennàsar Gamundí, Vicenç Calafell Bauza, Núria Femenias Rojas, Santiago Galan Alomar, Berta Margenats Duran, Júlia Peña Ramis, Llucia Santandreu Veny i Arnau Tortella Uris – han aconseguit el 2n premi en la categoria de Batxillerat (M2) del concurs “Un microxip molt gran” amb la proposta “Disseny d’una Unitat Aritmeticològica”.

El concurs fou organitzat per l’Institut de Microelectrònica de Barcelona i Centro Nacional de Microelectrónica (IMB-CNM, Consejo Superior de Investigaciones Científicas) amb motiu de la commemoració del 75 aniversari de la invenció del transistor, i finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación (Projecte FCT-21-16975).

L’acte de lliurament de premis es va celebrar el passat 22 de setembre en les instal·lacions de l’IMB-CNM, la investigadora Elisabet Prats (@eli_prats) va conduir la gala i el director del centre, Luis Fonseca, va donar la benvinguda institucional.

El concurs, obert a la participació de centres educatius de secundària, batxillerat i cicles, públics i privats, de tot l’Estat, buscava promoure la curiositat científica en microelectrònica entre l’alumnat preuniversitari.

La proposta premiada consisteix en el disseny i simulació d’una unitat aritmeticològica – ALU (Arithmetic Logic Unit)- mitjançant l’ús de portes lògiques i circuits integrats. Aquesta pràctica fou elaborada pels alumnes a 1r de Batxillerat durant el 3r trimestre del curs 2022-23 en l’assignatura d’Informàtica (Nivell Superior) del Batxillerat Internacional i fou guiada pel professor Antoni Ramírez Duran en el desenvolupament de la unitat 3.3 – Arquitectura d’Ordinadors.

Sobre la proposta, el jurat ha valorat que “és un bon treball, amb molta informació bibliogràfica i cites ben posades, amb recursos en línia disponibles per a tothom. S’ha apreciat molt la feina duta a terme”.

A través del disseny d’una ALU els alumnes exploraren com els transistors són una peça fonamental en la construcció de portes lògiques i en els circuits electrònics actuals. L’ALU desenvolupada permet efectuar fins a 8 operacions diferents: suma completa, operacions lògiques (AND, OR, XOR i NOT), complement a 2, i desplaçament de bits a l’esquerra i dreta amb dades d’entrada de 3 bits.

Al llarg del desenvolupament de l’ALU els alumnes assimilaren de forma pràctica conceptes de l’àlgebra de Boole, del sistema de numeració binari i descobriren el funcionament intern de diferents dispositius electrònics (sumador complet, multiplexor, visors de 7 i 16 segments, buffers, splitters, etc.). En tot moment els alumnes utilitzaren simuladors en línia (Tinkercad i CircuitVerse) per tal de verificar experimentalment que els dissenys parcials i final eren correctes.

Podeu veure el disseny i provar el funcionament de l’ALU aquí.