Departament Administració i Gestió

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dimarts 11:15

Departament Llengua i Literatura Catalana

Andreu Pascual, Carme

Tutoria 1r Batx A

Dimecres 8:55

Bergas Quetglas, Francesca

Tutoria 4t ESO E
Cap departament

Divendres 11:15

Caldentey Gomila, Alícia

Tutoria 2n ESO C

Dimecres 8:55

Estelrich Llull, Joan

Dimarts 8:55

Serra Barcelo, Magdalena

Dimecres 9:50

Sureda Font, Francesca

Coordinació Proj. Lingüístic

Dimarts 13:05