Search
Close this search box.

Informació proves de grau superior

Calendari

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior s’ha de fer els dies 15 i 16 de maig de 2024.

a) Dia 15 de maig:

  • 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

b) Dia 16 de maig:

  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

RECORDAU portar el DNI

Materials

Català, castellà

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.

Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
Si l’alumne vol, pot fer ús de regles, escaire, cartabó i compàs.
L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis. Els exàmens que es responguin a llapis es consideraran com a inexistents.
No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
En el cas de ser necessari utilitzar taules per resoldre l’examen, aquestes les facilitaran els examinadors. Per tant, queda prohibit als alumnes entrar a l’examen amb cap mena de documentació.
Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper, segellat, per fer-hi anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.
Es permet l’ús de calculadora cinetífica, però no de gràfics ni programable.
Es pot fer ús del regle graduat.

L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta. Les construccions geomètriques es poden presentar amb tinta o llapis.
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.
Es permet l’ús de calculadora cinetífica, però no de gràfics ni programable.
L’alumnes ha d’aportar el seu material de dibuix.

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.
Es permet l’ús de calculadora cinetífica, però no de gràfics ni programable.

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.
Es permet l’ús de calculadora cinetífica, però no de gràfics ni programable.

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.

L’examen s’ha de presentar escrit en tinta blava o negra, no a llapis. 
No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells que permetin la comunicació a distància. 
A l’examen no es poden entrar a textos o documents escrits.
Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellada, que facilitaran els examinadors, per a realitzar les anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha d’entregar juntament amb la prova i no es corregirà.
Es permet l’ús de calculadora cinetífica, però no de gràfics ni programable.
Es pot fer ús del regle graduat.