Departament Administració i Gestió

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dimarts 11:15

Departament Informàtica

Bennasar Albons, Pere

Dijous 8:55

Crespi Capo, Joana

Tutoria IFC21D

Dijous 9:50

Escudero Quesada, Ana Maria

Tutoria IFC31A

Divendres 15:55

Ferrando Vidal, Jaume Antoni

Dimecres 9:50

Gaia Pascual, Miquel

Tutoria IFC33B
Cap departament  

Dijous 9:50

Galmes Riera, Juan

Coordinació Usuaris Google
Aplicacions IES Manacor  

Divendres 11:15

Martinez Carrasco-Muñoz, Joaquin

Dimecres 9:50

Mas Gutiérrez, Antoni

Coordinació Arxipèlag

Dimecres 9:50

Moragues Galmés, Antoni

Tutoria IFC31B

Divendres 9:50

Nicolau Seguí, Antoni

Tutoria curs especialització videojocs.

Dijous 19:10

Nigorra Gayà, Joan

Dijous 16:50

Prohens Galmés, Pere

Dimecres 16:50

Ramirez Duran, Antoni

Coordinació Skills Aula ATECA  

Divendres 16:50

Sala Grau, Raul

Tutoria IFC21A

Dimarts 12:10

Serra Serra, Andreu

Tutoria IFC21C

Dimarts 18:15

Sorell Adrover, Cristina

Tutoria IFC33A

Dimecres 12:10

Tauler Llull, Catalina

Tutoria IFC21B

Divendres 8:55

Cicles Formatius  Informàtica

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

(CFGM-IFC21)

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

(CFGS-IFC31)

Desenvolupament d'Aplicacions Web

(CFGS-IFC33)

Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual

(Curs Especialització)