Departament Administració i Gestió

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dimarts 11:15

Departament Geografia i Història

Caldentey Brunet, Joan

Divendres 12:10

Cubells Pascual, Margalida

Cap departament

Dilluns 11:15

Juan Vives, Pere

Tutoria 2n ESO F

Dilluns 11:15

Luna Buades, Margarita

Tutoria 4t ESO C

Dilluns 9:50

Pons Balaguer, Fca. M.

Tutoria 3r ESO D

Dilluns 9:50