Departament Administració i Gestió

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dimarts 11:15

Departament Filosofia

Avilés Marí, Cristina

Dimecres 11:15

Orfí Mestre, Josep Pere

Tutoria 1r Batx B

Dimecres 12:10

Soler Rigo, Mateu

Tutoria 2n Batx. A
Cap departament

Divendres 9:50

Notícies Departament