Departament Administració i Gestió

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dimarts 11:15

Departament Ciències Naturals

Bauça Garcias, Francesca

Tutoria 1r ESO B
Coord. Convivència

Dimecres 12:10

Llull Darder, Cristina

Coordinació Medi Ambient

Dilluns 12:10

Oliver Ferriol, Maria Magdalena

Dimecres 8:55

Rosselló Alomar, Miquela

Tutoria 3r ESO E

Dimecres 11:15

Salva Pico, Catalina

Cap departament

Divendres 11:15

Sampol Sabater , Antònia Maria

Tutoria 1r ESO A

Dilluns 11:15

Tauler Ferrer, Margalida

Dilluns 12:10