Search
Close this search box.
Informació Vària
Presentació damunt les Proves d’Accés
Web UIB: Accés o Admissió al estudis de grau
Accés amb títol de batxillerat o equivalent
Accés amb títol de tècnic superior o equivalent
Reconeixement crèdits entre CF Superior i Estudis Universitàris
Models Proves Acces (totes les matèries)
UIB

Enllaç a la web

Equivalències
Electricitat-Informàtica i Escola Politècnicica Superior de la UIB
Comerç-Administratiu i Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UIB
Comerç-Administratiu i Estudis Universitaris de Relacions Laborals de la UIB
Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris