Tag Archives

Una vegada finalitzat el termini oficial per sol·licitar admissió a un cicle formatiu de formació professional, entre l‘1 de juliol...

Admissió FP fora termini

Una vegada finalitzat el termini oficial per sol·licitar admissió a un cicle formatiu de formació professional, entre l‘1 de juliol...

Aneu a la barra d'eines