Horari

DL-DV: 8.00-14.00h.    

OBLIGATÒRIES
1r ESO
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Biologia i Geologia (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Matemàtiques (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Educació Plàstica i Visual (3h)
 • Música/Música (anglès) (3h)
 • Taller de Lectura (1h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)
1r ESO
 • HORES LLIURE DISPOSICIÓ

  Escollir-ne UNA (1h)

 • CreArt Digital I
 • Lights, Camera, Action
 • Experimentam la Biologia i Geologia I
Hores Lliure Disposició.

De les dues hores, una es dedica a Pla de Lectura per a tots els alumnes i l’altre cada alumne podrà escollir entre les ofertades

 

Horari

DL-DV: 8.00-14.00h.    

OBLIGATÒRIES
2n ESO
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Física i Química (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Tecnologia/Tecnologia (anglès) (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Pla de Lectura (1h)
 • Tutoria (1h)

2n ESO
 • ESPECÍFIQUES

  Escollir-ne UNA (2h)

 • Alemany
 • Educació Plàstica II
 • Música II 
 • HORES LLIURE DISPOSICIÓ (1h)
 • FiQuem-nos dins el Laboratori I

Horari

DL-DV: 8.00-14.00h.   

OBLIGATÒRIES
3r ESO
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Física i Química (2h)
 • Matemàtiques Acadèmiques (4h)
 • Tecnologia (2h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)
 • Triar-ne una
 • Biologia i Geologia (anglès) (2h)
 • Biologia i Geologia (català) (2h)
3r ESO
 • ESPECÍFIQUES

  Escollir-ne UNA (2h)

 • Alemany
 • Cultura Clàssica
 • Educació Plàstica II (català) (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Educació Plàstica II (anglès) (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Música II (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (IAEE)
 • HORES LLIURE DISPOSICIÓ

  Escollir-ne UNA (2h)

 • CreArt Digital II
 • Pràctiques Laboratori (Física i Química, Biologia i Geologia)

Horari

DL-DV: 8.00-14.00h.

 

OBLIGATÒRIES
4t ESO
 • Llengua Castellana (3,5h)
 • Llengua Catalana (3,5h)
 • Anglès (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)
TRONCALS
4t ESO
  • Escollir-ne UNA opció
  • Ensenyaments Acadèmics

 

 • Matemàtiques Acadèmiques (4h)
 • Triar UNA opció
 •  Física i Química (3h)

  Biologia i Geologia (3h)

 • Economia (3h)

  Llatí (3h)

 • Ensenyaments Aplicats

 • Matemàtiques Aplicades (4h)
 • Triar DUES matèries (3h)
 • Ciències Aplicades a l’Activitat Professional
 • Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial
 • Tecnologia

 

ESPECÍFIQUES
4t ESO
 • Escollir-ne UNA (3h)
 • Alemany
 • Cultura Científica
 • Cultura Clàssica
 • Educació Plàstica Visual i Audiovisual
 • Filosofia
 • Música
 • Tecnologia de la Informació i Comunicació (anglès)
 • Tecnologia de la Informació i Comunicació (català)
 • Tecnologia (sols si no es cursa com a troncal)

 

Aneu a la barra d'eines