Batxillerat

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
1r Batx Ciències
 • Llengua i Literatura Castellana (2,5h)
 • Llengua i Literatura Catalana (2,5h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Filosofia i Ciutadania (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
1r Batx Ciències
 • Obligatòries
 • Matemàtiques I
 • Física i Química
 • Triar-ne UNA
 • Biologia i Geologia
 • Dibuix Tècnic I
ESPECÍFIQUES
1r Batx Ciències
 • Triar-ne UNA (4h)
 • Matèria de modalitat no cursada
 • Alemany
 • Anatomia Aplicada
 • Tecnologia Industrial I
 • Tecnologia de la Informació 
 • Triar-ne UNA (2h)
 • Cultura Científica
 • Tecnologia de la Informació (anglès)
 • Tecnologia de la Informació (català)
 • Religió

 

Materies de Modalitat no Cursada
Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix Tècnic, Matemàtiques I, Matemàtiques CCSS I, Llatí I, Història del Món Contemporani, Literatura Universal, Grec I, Economia i Cultura Audiovisual.

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
1r Batx Humanitats i Socials
 • Llengua i Literatura Castellana (2,5h)
 • Llengua i Literatura Catalana (2,5h)
 • LLengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (2h)
 •  Filosofia i Ciutadania (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
1r Batx Humanitats i Socials
 • Triar-ne UNA
 • Matematiques aplicades a les CCSS
 • Llatí I
 • Triar-ne DUES
 • Economia
 • Grec I
 • Literatura Universal
 • Història del Món Contemporani
ESPECÍFIQUES
1r Batx Humanitats i Socials
   • Triar-ne UNA (4h)

   • Matèria de modalitat no cursa
   • Alemany
   • Tecnologia de la Informació
   • Triar-ne UNA (2h)

   • Anatomia Aplicada
   • Cultura Científica
   • Tecnologia de la Informació I (anglès)
   • Tecnologia de la Informació I (català)
   • Religió

 

Materies de Modalitat no Cursada
Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix Tècnic, Matemàtiques I, Matemàtiques CCSS I,  Llatí I, Història del Món Contemporani, Literatura Universal, Grec I, Economia i Cultura Audiovisual.

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
2n Batx Ciències
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
 • Matemàtiques II
 • Triar-ne DUES
 •  Física
 • Química
 • Biologia
 • Geologia
 • Dibuix Tècnic II
ESPECÍFIQUES (4h)
   • Triar-ne UNA
   •  Alemany II
   • Ciències de la Terra i Medi Ambient
   • Fonaments d’Administració i Gestió
   • Psicologia
   • Tecnologia de la Informació II (anglès)
   • Tecnologia de la Informació II (català)
   • Tecnologia Industrial II
   • Materia modalitat no cursada
   • Religió

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
2n Batx Humanitats i Socials
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
 • Triar-ne UNA
 • Llatí II
 • Matemàtiques aplicades a CCSS II
 • Triar-ne DUES
 • Economia de l’Empresa
 • Geografia
 • Grec II
 • Història de l’Art
ESPECÍFIQUES (4h)
 • Triar-ne UNA
 • Alemany II
 • Fonaments d’Administració i Gestió
 • Psicologia
 • Tecnologia de la Informació (anglès)
 • Tecnologia de la Informació (català)
 • Materia de modalitat no cursada
 • Religió
Aneu a la barra d'eines