Batxillerat. Curs 21/22

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
1r Batx Ciències
 • Llengua i Literatura Castellana (2,5h)
 • Llengua i Literatura Catalana (2,5h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
1r Batx Ciències
 • Obligatòries

 • Matemàtiques I
 • Física i Química
 • Triar-ne UNA

 • Biologia i Geologia
 • Dibuix Tècnic I
ESPECÍFIQUES
1r Batx Ciències
 • Triar-ne UNA (4h)
 • Alemany
 • Anatomia Aplicada
 • Cultura Audiovisual I
 • Tecnologia Industrial I
 • Tecnologia de la Informació I (avançat)
 • Triar-ne UNA (2h)
 • Cultura Científica
 • Tecnologia de la Informació I (bàsic)
 • Religió I

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
1r Batx Humanitats i Socials
 • Llengua i Literatura Castellana (2,5h)
 • Llengua i Literatura Catalana (2,5h)
 • LLengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (2h)
 •  Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
1r Batx Humanitats i Socials
 • Triar-ne UNA
 • Matematiques aplicades a les CCSS
 • Llatí I
 • Triar-ne DUES
 • Economia
 • Grec I
 • Literatura Universal
 • Història del Món Contemporani
ESPECÍFIQUES
1r Batx Humanitats i Socials
 • Triar-ne UNA (4h)
 • Alemany
 • Cultura Audiovisual
 • Economia
 • Tecnologia del Informació I (avançat)
 • Triar-ne UNA (2h)

 • Anatomia Aplicada
 • Cultura Científica
 • Tecnologia de la Informació I (bàsic)
 • Religió I

 

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
2n Batx Ciències
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
 • Matemàtiques II
 • Triar-ne UNA
 •  Física
 • Biologia
 • Triar-ne UNA
 • Química
 • Geologia
 • Dibuix Tècnic II
ESPECÍFIQUES (4h)
   • Triar-ne UNA
   •  Alemany II
   • Biologia
   • Ciències de la Terra i Medi Ambient
   • Cultura Audiovisual II
   • Fonaments d’Administració i Gestió
   • Psicologia
   • Tecnologia de la Informació II
   • Tecnologia Industrial II
   • Religió II

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
2n Batx Humanitats i Socials
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
 • Triar-ne UNA
 • Llatí II
 • Matemàtiques aplicades a CCSS II
 • Triar-ne DUES
 • Economia de l’Empresa
 • Grec II
 • Geografia
 • Història de l’Art
ESPECÍFIQUES (4h)
 • Triar-ne UNA
 • Alemany II
 • Ciències de la Terra i Medi Ambient
 • Cultura Audiovisual II
 • Fonaments d’Administració i Gestió
 • Psicologia
 • Tecnologia de la Informació II
 • Religió II