Notícies

berenam fruita

El nostre centre participa un any més en el programa escolar de consum de fruita que coordina el FOGAIBA en conveni amb AGROMART. Cada setmana ens duran fruita a l’institut per tal de fer un berenar saludable.

Berenam de fruita

El nostre centre participa un any més en el programa escolar de consum de fruita que coordina el FOGAIBA en conveni amb AGROMART. Cada setmana ens duran fruita a l’institut per tal de fer un berenar saludable. Llegir més

CARTELL REUNIÓ INFORMATIVA ALUMNES MATÍ-1

Divendres dia 26 d’octubre , el temps del pati, a l’aula D102, es farà una reunió amb els alumnes de Cicles Formatius interessats a realitzar part de la seva Formació en Centres de Treball a l’estranger.  

Reunió informativa. Erasmus+ 2018/2019

Divendres dia 26 d’octubre , el temps del pati, a l’aula D102, es farà una reunió amb els alumnes de Cicles Formatius interessats a realitzar part de la seva Formació en Centres de Treball a l’estranger.

CARTELL REUNIÓ INFORMATIVA ALUMNES MATÍ

 

ies_entrada_darrera_2

Dilluns dia 22 d’octubre es farà la reunió informativa de pares de 1r i 2n d’ESO. Sala Magna de l’IES a les 20.00h del vespre. Dijous dia 25 d’octubre es farà la reunió informativa de pares de 3r i 4t d’ESO. Sala Magna de...

Reunió Pares Inici de curs. Curs 18/19

 • Dilluns dia 22 d’octubre es farà la reunió informativa de pares de 1r i 2n d’ESO. Sala Magna de l’IES a les 20.00h del vespre.
 • Dijous dia 25 d’octubre es farà la reunió informativa de pares de 3r i 4t d’ESO. Sala Magna de l’IES a les 19.30h del vespre.
 • Dijous dia 25 d’octubre es farà la reunió informativa de pares de Batxillerat. Sala Magna de l’IES a les 20.00h del vespre.
 • Dimarts dia 30 d’octubre es farà la reunió informativa de pares de Cicles Formatius. Sala Magna de l’IES a les 20.00h del vespre.

 

ies_entrada_darrera_2

Enguany és obligatori renovar la segona meitat del consell escolar del centre i és per aquest motiu que ens dirigim a vosaltres per informar-vos del que és, quines funcions té i quins són els seus components: Què és? És un òrgan col·legiat de govern...

Eleccions Consell Escolar 2018

Enguany és obligatori renovar la segona meitat del consell escolar del centre i és per aquest motiu que ens dirigim a vosaltres per informar-vos del que és, quines funcions té i quins són els seus components:

Què és? És un òrgan col·legiat de govern del centre on són representats tots els grups de persones directament implicades en l’activitat educativa.

Quines funcions té? Entre d’altres, les més importants són: decidir sobre l’admissió d’alumnes, conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i adoptar mesures oportunes, conèixer el rendiment escolar, elecció de dies no lectius i controlar el règim econòmic del centre, avaluar el PEC i la PGA.

Quins són els seus components? El director, el/la cap d’estudis, la secretària(amb veu i sense vot), 3 representants dels pares i mares, 6 representants del professorat, 3 representants dels alumnes, 1 representant del personal no docent (PAS), 1 representant de l’Ajuntament i 1 representant del món empresarial (amb veu i sense vot).

RENOVACIÓ ACTUAL: S’han d’elegir 3 representants del professorat, 1 representant dels pares i mares, 1 representant dels alumnes i 1 representant del personal d’administració i serveis

CALENDARI:

 • 16 octubre: exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions.
 • 19 octubre 12h: final del termini per presentar reclamacions als censos provisionals.
 • 23 octubre: publicació dels censos definitius.
 • 26 octubre 12h: final del termini de presentació de candidatures, que s’ha de fer per escrit.
 • 7 novembre: proclamació de candidatures provisional i dels resultats del sorteig de les meses electorals
 • 9 novembre 12h: final del termini per presentar reclamacions a les candidatures
 • 13 novembre: publicació de les candidatures definitives.
 • 15 novembre 12h: fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè els pares i mares sol·licitin les paperetes per votar per correu.
 • 20 novembre: eleccions de la’lumnat.
 • 21 novembre: eleccions del professorat i del personal d’administració i serveis.
 • 22 novembre: eleccions de pares i mares

NORMATIVA ELECTORAL:

 • Cada candidat només es pot presentar per un dels sectors.
 • Per a les votacions s’acreditarà la personalitat presentant el DNI, passaport o carnet de conduir. En el cas dels alumnes també serveix el carnet escolar.
 • El vot és directe, secret i no delegable.
 • Els pares i mares que ho desitgin poden votar per correu tal com estableix l’ordre del Conseller de dia 21 d’octubre de 2002: “Els pares i mares, o els tutors legals dels alumnes, podran utilitzar el vot per correu. A aquest efecte, el vot i la fotocòpia del document d’identitat o document acreditatiu equivalent hauran de ser enviats a la junta electoral del centre abans de la realització de l’escrutini. L’exercici del vot per correu es podrà fer amb el lliurament del vot i la documentació, dins un sobre tancat, a la secretaria del centre”.

Manacor 11 d’octubre de 2016

La junta electoral

Document per presentar la candidatura

Anuari 2017-2018

50 anys de vida. Ja en tenim 50!!  Enguany estam de festa! A l’IES Manacor ha estat un any molt especial perquè hem fet 50 anys molts han estat els noms i les persones que ens han identificat, però el més important d’aquest trocet...

Anuari 17/18

50 anys de vida.

Ja en tenim 50!!

 Enguany estam de festa! A l’IES Manacor ha estat un any molt especial perquè hem fet 50 anys molts han estat els noms i les persones que ens han identificat, però el més important d’aquest trocet de vida ha estat marcat per l’educació en valors i per a les persones amb qui hem compartit el nostre temps.

Encara que resumir el més destacat d’un any sencer és sempre molt difícil, en aquest anuari hem intentat mostrar l’essència de les persones que han fet possible un curs ple de celebracions i activitats emocionants i, alhora, hem volgut fer un homenatge a les persones que ens han acompanyat en els SO anys de vida.

Molts d’anys a tothom!!

“L’educació és l’arma més poderosa per tal de poder canviar el món”

Nelson Mandela

Llegir més

Aneu a la barra d'eines