Calendari Escolar 17-18

Calendari Extraescolars

Es publica setmanalment una programació d’activitats complementaries i extraescolars amb els grups que hi participen, horaris, professors responsables…

Calendari Escolar 2017-2018

Els dies que anotam a continuació són no lectius (no hi ha classe)

12 d’octubre (Festa estatal)
13 d’octubre (Festa escolar)
1 de novembre(Festa estatal)
6 i 8 de desembre (Festa estatal)
23 de desembre al 7 de gener: Vacances de Nadal (els dos dies inclosos)
17 de gener (Festa local)
1 de març (Festa Comunitat Autònoma)
2 de març (Festa escolar unificada)
29 de març a 8 d’abril: Vacances de Pasqua (els dos dies inclosos)
30 d’abril (Festa escolar)
1 de maig (Festa estatal)

 

Primera Avaluació: del 11 al 21 de desembre
 18 de desembre: Junta d’Avaluació alumnes FCT
 21 de desembre: Lliurament de notes

 

Segona Avaluació: del 13 al 23 de març
 23 de març: Lliurament notes
 19 de març: Comencen les pràctiques de FCT (pendent de normativa CAIB)

 

Tercera Avaluació: del 18 al 22 de juny
22 de juny: Lliurament notes
Els alumnes menors d’edat solen recollir les notes amb els pares
26 d’abril: Avaluació ordinària 2n  FPB
27 d’abril: Entrega notes 2n FPB
1 de maig: Inici FCT 2n FPB
Finals de maig: Avaluació 2n de batxillerat

 

Aneu a la barra d'eines