Calendari Escolar 16-17

Calendari Extraescolars

Es publica setmanalment una programació d’activitats complementaries i extraescolars amb els grups que hi participen, horaris, professors responsables…

Calendari Escolar 2016-2017

Els dies que anotam a continuació són no lectius (no hi ha classe)

12 d’octubre (Festa estatal)
31 d’octubre (Festa escolar)
1 de novembre(Festa estatal)
6 i 8 de desembre (Festa estatal)
17 de gener (Festa local)
23 de desembre al 6 de gener: Vacances de Nadal (els dos dies inclosos)
27 de febrer (Festa escolar)
28 de febrer (Festa escolar unificada)
1 de març 
13 d’abril a 21 d’abril: Vacances de Pasqua (els dos dies inclosos)
1 de maig (Festa estatal)

 

Primera Avaluació: del 12 al 21 de desembre
 19 de desembre: Junta d’Avaluació alumnes FCT
 21 de desembre: Lliurament de notes

 

Segona Avaluació: del 14 al 24 de març
 24 de març: Lliurament notes
 20 de març: Comencen les pràctiques de FCT (pendent de normativa CAIB)

 

Tercera Avaluació: del 19 al 22 de juny
22 de juny: Lliurament notes
Els alumnes menors d’edat solen recollir les notes amb els pares
Finals de maig: Avaluació 2n de batxillerat

 

Aneu a la barra d'eines