Centre

LA VEU DEL CENTRE

teen-beach-movie

Aquí teniu la pel·licula que realitzaran els nostres alumnes de 1r d'ESO del curs 2019/2020 i que varen estrenar el passsat dia 13 de gener a l'Auditori de Manacor

Esperam que la disfruteu!!

 

Teen Beach Movie. IES Manacor

Concurs de microrelats

Amb motiu del 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, els departaments de llengües convocaren un concurs de microrelats contra la violència masclista.

El jurat format per: 

 • Robert Aldomar (Depart. Anglès)
 • Gabriel Rechach (Depart. Castellà)
 • Catalina Bunyola (Depart. Català)
 • Marisa Reyes (Direcció i Depart. Anglès)
 • Elena Bauzà (Comissió Coeducació)
Va otorgar premis als GUANYADORS:
Català Cosme Adrover (4t ESO B)

Català-Cosme Adrover (4t ESO B)


Català Alba Robles (1r Batx C)

Català-Alba Robles (1r Batx C)


Castellà Joan Miquel duran (3r ESO B)

Castellà-Joan Miquel duran (3r ESO B)

Castellà Salvador Mascaró (1r Batx D)

Castellà-Salvador Mascaró (1r Batx D)


Anglès Marcos Álvarez (4t ESO D)

Anglès-Marcos Álvarez (4t ESO D)


Alemany Montse Sansó (2n Batx C)

Alemany-Montse Sansó (2n Batx C)

FINALISTES:
Català-Neus Grimalt (4t ESO D)

Català-Neus Grimalt (4t ESO D)


Català-Pilar Barceló (2n Batx A)

Català-Pilar Barceló (2n Batx A)


Castellà-Alicia Díaz (4t ESO C)

Castellà-Alicia Díaz (4t ESO C)

Castellà-Marta Vert (1r Batx D)

Castellà-Marta Vert (1r Batx D)


Anglès-Aina Santandreu (1r Batx B)

Anglès-Aina Santandreu (1r Batx B)


Alemay-Ciara Maria Obermüller (2n Batx A)

Alemay-Ciara Maria Obermüller (2n Batx A)

 

Aquí teniu el recull de relats guanyadors i finalistes:

 

Premis concurs Microrelats

Robòtica a l'IES Manacor

 

 

Els alumnes d'Informàtica de 1r batxillerat D estan practicant la lògica de la programació mitjançant l'ús de robots mBot. Alguns dels reptes que ha de superar el petit robot mBot consisteixen en el seguiment de línies, la detecció d'obstacles, els moviments en cercles, etc.

Mitjançant la programació d'un dispositiu físic com és un robot, els alumnes veuen com les instruccions programades mitjançant el llenguatge de programació per blocs SCRATCH tenen una interpretació en el món físic real.

A més, aquestes activitats ajuden als alumnes a entendre des d'un vessant pràctic els diferents sensors i actuadors d'un robot com per exemple: el sensor d'ultrasons, els servo-motors, els llums LEDs o el sensor d'infrarojos.

ROBOTICA_3

ROBOTICA_2

ROBOTICA_1

Robòtica a l'IES Manacor

INSEKT WAR

Els alumnes de 2n any del BI han fent una...

Insekt War

NOTÍCIES

Oferta-formativa-1

logo soib
sepe
logo ies manacor

Informació general del Certificat ELES018 - Muntatge i Manteniment d'Infraestructures de telecomunicacions en edificis. Nivell 2

 

 1. Llistat accions formatives:
 • MF0120_2 : Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’antenes col·lectives i individuals. (180 Hores). Data inici: 01/02/2021. Horari: De dilluns a divendres de 16h a 20h
 • MF0121_2 : Muntatge i manteniment d’instal·lacions de telefonia i comunicació interior (150 Hores). Data inici: 19/04/2021. Horari: De dilluns a divendres de 16h a 20h.
 • MP0093 : Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis ( 120 Hores) Data inici: 14/06/2021. Horari: L’acordat amb l’empresa amb un màxim de 8 hores diàries.

 

2. Competència general del certificat

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicació de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV: antenes i via cable, així com de telefonia i comunicació interior en edificis i conjunts d’edificacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

 

3. Àmbit professional

Exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses que s’ubiquen en les àrees d’instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora, TV i d’instal·lacions de telefonia i comunicació interior, bé per compte pròpia o aliena.

 

4. Sectors productius

El professional s’ubica en els sectors de: 

 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’antenes individuals i col·lectives.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de comunicació interior.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de control d’accessos.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de telefonia.

 

5. Ocupacions i llocs de treball rellevants
 • Instal·lador d’antenes
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes
 • Instal·lador d’equips i instal·lacions telefòniques
 • Reparador d’instal·lacions telefòniques
 • Muntatge antenes receptores / televisió satèl·lits
6. Requisits accés:

Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud del curs.

Per poder accedir s’ha de disposar d’un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al que es vol accedir. En el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior.
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració Educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
  • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

7. Instruccions per a la inscripció
 • Emplenar el full d'inscripció amb les dades personals i formatives (D9) i signar-lo.
  • Important: marcar la casella "AUTORITZO AL SOIB A QUE CONSULTI LES MEVES DADES".
 • Documentació:
 • Titulació acadèmica requerida escanejada (documentació que acredita els requisits. Mirar apartat 6)
 • Persones ocupades:
  • Darrera nòmina o contracte laboral escanejat
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada. (les persones ocupades també han d'estar inscrites al SOIB)
 • Persones desocupades
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada.
 • Enviar tota la documentació descrita al punt anterior al correu electrònic mfuster@iesmanacor.cat.
 • Termini: Fins dia 27/01/2021
8. Revisió documentació i baremació

Un cop rebuda la sol·licitud, el centre enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció al sol·licitant.

Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les sol·licituds (tenint en compte col·lectius prioritaris) i es realitzaran les entrevistes a les persones preseleccionades.

Finalment el centre informarà als sol·licitants via correu electrònic (o també via telefònica) dels resultats (si el participant ha estat admès, exclòs o si queda en llista d’espera).

 

 

 

 

Muntatge i manteniment d'Infraestructures de telecomunicacions en edificis (Nivell 2). Curs SOIB

Oferta formativa

logo soib

sepe

logo ies manacor

CURSOS FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ SOIB

De de l'IES Manacor iniciam la formació gratuïta de certificats de professionalitat subvencionada pel SOIB i que va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Per aquest curs 2020-2021 tenim planificats dos CERTIFICAT sDE PROFESSIONALITAT.

ELEM0111- Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics. Nivell 2.
ELES0108. Muntatge i Manteniment d'Infraestructures de telecomunicacions en edificis. Nivell 2.

Dia 9 de desembre tenim previst començar amb la primera Acció Formativa del primer certificat de Nivell 2. El termini d’inscripció serà fins dia 1 de desembre i s’haurà de fer prioritàriament de manera telemàtica.

Informació general del Certificat ELEM0111

 

 1. Llistat accions formatives:
 • MF1818_2 – Muntatge de sistemes domòtics i immòtics. Inici :9/12/20
 • MF1819_2 – Manteniment de sistemes domòtics i immòtics. Inici 15/03/20
 • MP0414 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals. Inici: 18/05/20

 

2. Competència general del certificat

Muntar i mantenir sistemes domòtics i immòtics , aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l’empresa, i la normativa d’aplicació vigent. 

 

3. Àmbit professional

Desenvolupar la seva activitat professional en petites, mitjanes i grans empreses, públiques i privades, tant per compte propi com aliè, en les àrees de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques, dependent, en el seu cas, funcional i jeràrquicament d’un superior i podent tenir en el seu càrrec personal de nivell inferior. 

 

4. Sectors productius

S’ubica en el sector de l’automatització de vivendes i edificis, en les activitats de muntatge i manteniment d’equips i sistemes domòtics i immòtics.

 

5. Ocupacions i llocs de treball rellevants
 • Instal·lador domòtic de vivendes
 • Instal·lador immòtic d’edificis
 • Tècnic de manteniment domòtic i immòtic.

 

6. Requisits accés:

Tenir títol graduat ESO o Certificat de professionalitat de nivell 2 o Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família o complir requisits acadèmics per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o tenir superada la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.

 

7. Instruccions

 • Emplenar el full d'inscripció amb les dades personals i formatives (D9) i signar-lo.
  • Important: marcar la casella "AUTORITZO AL SOIB A QUE CONSULTI LES MEVES DADES".
 • Adjuntar la documentació:
  • S'ha d'enviar la sol·licitud totalment emplenada (D9) amb la documentació escanejada al correu electrònic del centre (iesmanacor@educaib.eu). Temini: fins dia 1 de desembre
 • Documentació a aportar:
  • Full de demanda emplenat i escanetjat (D9)
  • DNI escanetjat
  • Titulació acadèmica escanejada
  • Persones ocupades: darrera nòmina o contracte laboral escanejat i targeta d'atur escanejada. Les persones ocupades també hauran de presentar la targeta de demanda d'ocupació perquè també han d'estar inscrits.
  • Persones desocupades: targeta d'atur escanejada

 

Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud del curs.

El centre, un cop rebuda la sol·licitud, enviarà un correu electrònic de confirmació.

Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les sol·licituds (tenint en compte col·lectius prioritaris) i es realitzaran les entrevistes a les persones preseleccionades.

 

 

 

 

Relació de candidats i barem de selecció. Curs SOIB

Notícies Anteriors

En procés

QIB

erasmus_2

logoBocamolla

fes1

Aneu a la barra d'eines