Convalidacions

Preferentment presentar sol·licituds abans del 15 d'octubre

Sol·licitud Convalidació Procediment

  • L’alumne ha de sol·licitar la convalidació a la direcció del centre on estigui matriculat a començament de curs.
  • A la sol·licitud ha d’indicar el codi i la denominació exacta dels mòduls professionals que demana que li convalidin.
  • La persona sol·licitant ha de presentar la certificació acadèmica oficial dels estudis que aporta