CFGS Sistemes Electrotècnics i Automàtics (Dual)  
2 Cursos
2000h

Lectives

16 mesos

Empreses
5h/dia

Matí
Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en PDF

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Entitats i Empreses Col·laboradores