Carrosseria  
2 Cursos
1600h

Lectives

400 h

en Empreses

Tarda

Dilluns-Divendres

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en PDF

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Entitats i Empreses Col·laboradores