Fulls d’assignatures 21/22

ESO

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Batxillerat  LOMLOE

Batxillerat  Internacional

1r Batxillerat

LOMLOE

2n Batxillerat

LOMLOE

1r Batxillerat

Internacional

2n Batxillerat

Internacional

Formació Professional Bàsica

Manteniment de Vehicles   
Manteniment de Vehicles
Serveis Comercials  
Serveis
Comercials

Cicles Formatius Grau Mitjà

Gestió Administrativa

(ADG21)

Activitats Comercials

(COM21)

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

(ELE21)

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

(IFC21)

Electromecànica de Vehicles

(TMV22)

Carrosseria

(TMV21)

Carrosseria-Dual

(TMV21-Dual)

Cicles Formatius Grau Superior

Administració i Finances

(ADG32)

Assistència a la Direcció

(ADG31)

Automoció

(TMV31)

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

(IFC31)

Desenvolupament d'Aplicacions Web

(IFC33)

Gestió de Vendes i Espais Comercials

(COM33)

Sistemes Electrotècnics i Automàtics (Dual)

(ELE31-Dual)

Màrqueting i Publicitat

(COM31)

Curs Especialització

Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual

IFC43