Calendari Escolar 22-23

Calendari Extraescolars

Es publica setmanalment una programació d’activitats complementaries i extraescolars amb els grups que hi participen, horaris, professors responsables…

CALENDARI ESCOLAR 2022-2023
Els dies que anotam a continuació són no lectius (no hi ha classe)
12 d’octubre (Festa estatal)
31 d’octubre (Festa escolar)
1 de novembre (Festa estatal)
6 i 8 de desembre (Festa estatal)
23 de desembre al 6 de gener: Vacances de Nadal (els dos dies inclosos)
17 de gener (Festa local)
27 de febrer (Festa escolar)
28 de febrer (Festa escolar unificada)
1 de març (Festa autonòmica)
6 d’abril a 14 d’abril: Vacances de Pasqua (els dos dies inclosos)
1 de maig (Festa estatal)
2 de maig (Festa escolar)
PRIMERA AVALUACIÓ
22 NOVEMBRE: 1a Avaluació 2n Batxillerat
28 NOVEMBRE al 1 DESEMBRE 1a Avaluació ESO, 1r Batxillerat
22 DESEMBRE: 1a Avaluació CFGM, CFGS, FPB
SEGONA AVALUACIÓ
20 al 24 de FEBRER: Avaluació extraordinària
Alumnes de 2n CF amb pendents de 1r
21 FEBRER: 2a Avaluació 2n Batxillerart
2 MARÇ: Inici pràctiques 1r FP Dual
16 MARÇ: 2a avaluació de CFGM, CFGS, FPB
21 MARÇ: Inici FCT 2n Cicles Formatius
21 al 25 de MARÇ: 2a avaluació ESO, 1r Batxillerat
TERCERA AVALUACIÓ
13 d’ABRIL: 3a Avaluació 2n FPB
27d’ABRIL: Inici FCT 2n FPB
24 de MAIG: 3a Avalaució 2n Batxillerat
22 al 28 de JUNY: 3a Avalució ESO, 1r Batxillerat
22 JUNY: Avaluació extraordinària 2n Batxillerat
23 JUNY: 3a Avaluació 1r CFGM, 1r CFGS, 1r FPB
23 JUNY: Avaluació extraordinària 2n CFGM, 2n CFGS, 2n FPB
Avaluacions ESO
1a Avaluació Entrega notes
2 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
17 MARÇ
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Avaluacions 1r Batxillerat
1a Avaluació Entrega notes
2 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
17 MARÇ
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Avaluacions 2n Batxillerat
1a Avaluació Entrega notes
23 NOVEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
22 FEBRER
Ordinària Entrega notes
24 MAIG
Extraordinària Entrega notes
22 JUNY
Avaluacions 1r FP Bàsica
1a Avaluació Entrega notes
22 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
5 ABRIL
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Extraordinària Entrega notes
JUNY/SETEMBRE(segons instruccions Conselleria)
Avaluacions 2n FP Bàsica
1a Avaluació Entrega notes
22 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
24 FEBRER
Ordinària Entrega notes
25 ABRIL
Inici FCT
26 ABRIL
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Extraordinària
Pendent instruccions Conselleria
Avaluacions 1r Cicles Formatius
1a Avaluació Entrega notes
22 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
5 ABRIL
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Extraordinària Entrega notes
JUNY/SETEMBRE(segons instruccions Conselleria)
Avaluacions 2n Cicles Formatius
1a Avaluació Entrega notes
22 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
17 MARÇ
Inici FCT
20 MARÇ
Extraordinària Entrega notes
2 JUNY
Avaluacions 1r Cicles Formatius DUAL
1a Avaluació Entrega notes
22 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
28 FEBRER
Inici FCT
2 MARÇ
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Avaluacions 2n Cicles Formatius DUAL
1a Avaluació Entrega notes
22 DESEMBRE
2a Avaluació Entrega notes
5 ABRIL
Ordinària Entrega notes
23 JUNY
Extraordinària
Pendent instruccions Conselleria