Departament Administració i Gestió

Amengual Gaya, Miquel

Director

Dimarts 11:15

Departament Comerç i Economia

Ferrer Morro, Antoni

Cap d’estudis adjunt d’FP

Dijous 11:15

Fullana Febrer, Joan

Divendres 15:00

Oliver Mas, Maria Del Carme

Divendres 11:15

Pascual Femenias, Catalina

Tutoria COM11B

Dimarts 12:10

Pavia Calonge, Tomeu

Tutoria 2n Batx B
Cap departament

Dimarts 9:50

Perez Tauler, Nuria

Tutoria COM21B
Coord. Erasmus

Dijous 12:10

Planas Clar, Miquel Llorenç

Dilluns 15:55

Rafael Oliver, Miquel

Tutoria COM11A

Divendres 12:10

Ramis Peralta, Martí

Tutoria COM31A – COM33A
Coord. Comunicació

Dimarts 18:15

Salvà Munar, Jerónima

Tutoria COM21A

Dilluns 11:15

Sureda Rosselló, Sebastià

Tutoria COM31B
Adjunt secretari

Dilluns 12:10

Cicles Formatius  Comerç i Economia

Activitats Comercials

(CFGM-COM21)

Gestió de Vendes i Espais Comercials

(CFGS-COM33)

Màrqueting i Publicitat

(CFGS-COM31)