Matrícula, Convocatòries i Admissió

Secretaria - NT - Prova accés

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà. A Manacor les proves d’accés a grau superior en l’opció de Ciències de la Salut i Mediambientals es faran a l’IES...

Proves accés CF 2019

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà. A Manacor les proves d’accés a grau superior en l’opció de Ciències de la Salut i Mediambientals es faran a l’IES Mossen Alcover. A continuació teniu els detalls.

 

Grau Mitjà
 • Inscripcions: del  6 al 18 de març de 2019 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març de 2019. Termini reclamacions: 25, 26 i 27 març de 2019
 • Celebració de la prova: 6 i 7 de maig de 2019

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Declaració responsable

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Informació general damunt les proves d’accés

Models proves anys anteriors

Material que es pot utilitzar durant la prova

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.
Secretaria -NT- Proves lliures

A continuació teniu tota la informació referent al procés d’admissió i matrícula a les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l’any 2019  

Proves lliures FP 2019

A continuació teniu tota la informació referent al procés d’admissió i matrícula a les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l’any 2019

 

Calendari
LListes

 Provisional de persones admeses i excloses (22/03/2019)

 Definitiva de persones admeses i excloses (03/04/2018)

 Provisional de persones aptes i no aptes

(cinc dies hàbils posteriors a la realització de la prova)

 Definitiva de persones aptes i no aptes

(quatre dies hàbils posteriors a la publicació dels resultats provisionals)

 

escolaritzacio eso

  A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2018/19, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES...

Escolarització ESO 18/19

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2018/19, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES Manacor són Jaume Vidal i Alcover, Es Canyar, Mestre Pere Garau, Molí d’en Xema i Simó Ballester.

 • Admissió: dirigit en general a estudiants que volen canviar de centre.
Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 09/04/2018 a dia 13/04/2018
 Llista provisional 02/05/2018
 Reclamacions De dia 02/05/2018 a dia 04/05/2018
 Resolució reclamacions 07/05/2018
 Llista definitiva 09/05/2018
 Matrícula De dia 26/06/2018 a dia 29/06/2018

 

Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 03/05/2018 a dia 16/05/2018
 Llista provisional 06/06/2018
 Reclamacions De dia 06/06/2018 a dia 08/06/2018
 Resolució reclamacions 11/06/2018
 Llista definitiva 21/06/2018
 Matrícula

De dia 26/06/2018 a dia 29/06/2018

 

admissió FP

  A continuació teniu el calendari  del procés d’admissió a Formació Professional per al curs 2018/19, tant per Cicles Formatius com per a Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professional.

Admissió FP i FP Bàsica 18/19

 

A continuació teniu el calendari  del procés d’admissió a Formació Professional per al curs 2018/19, tant per Cicles Formatius com per a Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professional.

Assorted school supplie with a notebooks pencils pens scissors etc.

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2018/19, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per a continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES...

Escolarització Batx. 18/19

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2018/19, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per a continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES Manacor per Batxillerat és l’IES Porreres.

 • Admissió: dirigit a l’alumnat de tots els centres no adscrits que volen cursar Batxillerat a l’IES Manacor.
Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 04/06/2018 a dia 08/06/2018
 Llista provisional 19/06/2018
 Reclamacions De dia 19/06/2018 a dia 21/06/2018
Resolució reclamacions 22/06/2018
 Llista definitiva 25/06/2018
 Matrícula

De dia 16/07/2018 a dia 17/07/2018

Matrícula de pendents de setembre

Fins al 07/09/2018

 

Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 20/06/2018 a dia 26/06/2018

 Llista provisional

09/07/2018
 Reclamacions De dia 09/07/2018 a dia 11/07/2018
 Resolució reclamacions 12/07/2018

Llista definitiva

16/07/2018
 Matrícula De dia 18/07/2018 a dia 19/07/2018
Darrer dia per presentar justificant d’obtenció de requisits 07/09/2018

Llista definitiva

10/09/2018

Matriculació pendents de setembre

De dia 10/09/2018 a 11/09/2018

 

Secretaria - NT - Prova accés

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A Manacor les proves d’accés a grau mitjà es faran a l’IES Mossen Alcover. A...

Proves accés CF 2018

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A Manacor les proves d’accés a grau mitjà es faran a l’IES Mossen Alcover. A continuació teniu els detalls.

 

Grau superior - Ciències i Tecnologia
 • Inscripcions: del  6 al 15 de març de 2018 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 20 de març de 2018. Termini reclamacions: 21, 22 i 23 març de 2018
 • Celebració de la prova: 9 i 10 de maig de 2018

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Informació general damunt les proves d’accés

Temaris

Models proves anys anteriors

Material que es pot utilitzar durant la prova

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.
Aneu a la barra d'eines