Matrícula, Convocatòries i Admissió

Secretaria - NT - Prova accés

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A Manacor les proves d’accés a grau mitjà es faran a l’IES Mossen Alcover. A...

Proves accés CF 2018

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A Manacor les proves d’accés a grau mitjà es faran a l’IES Mossen Alcover. A continuació teniu els detalls.

 

Grau superior - Ciències i Tecnologia
  • Inscripcions: del  6 al 15 de març de 2018 a la Secretaria del centre
  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 20 de març de 2018. Termini reclamacions: 21, 22 i 23 març de 2018
  • Celebració de la prova: 9 i 10 de maig de 2018

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Informació general damunt les proves d’accés

Temaris

Models proves anys anteriors

Material que es pot utilitzar durant la prova

  • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
  • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
  • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
  • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
  • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
  • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.
Secretaria - NT - Escolarització FP 16-17

  A continuació teniu el calendari  del procés d’escolarització a Formació Professional per al curs 2017/18, tant per Cicles Formatius com per Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professioal.

Escolarització FP i FP Bàsica 17/18

 

A continuació teniu el calendari  del procés d’escolarització a Formació Professional per al curs 2017/18, tant per Cicles Formatius com per Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professioal.

Sol·licitants que tendran els requisits d'accés al juny
Sol·licitants que tendran els requisits d'accés al setembre (només ESO o Batxillerat)
Sol·licituds fora de termini

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2017/18 ADSCRIPCIÓ DE 6è DE PRIMÀRIA A 1r D’ESOLLISTA DEFINITVA Els sol·licitants que figurin amb plaça reservada a les llistes definitives, si promocionen, hauran de formalitzar la matrícula dins els terminis establerts. En cas contrari, perdran la plaça reservada. Els sol·licitants que...

Definitiva adscrits ESO

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2017/18

ADSCRIPCIÓ DE 6è DE PRIMÀRIA A 1r D’ESO
LLISTA DEFINITVA

Els sol·licitants que figurin amb plaça reservada a les llistes definitives, si promocionen, hauran de formalitzar la matrícula dins els terminis establerts. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Els sol·licitants que no figurin amb plaça reservada queden en llista d’espera. Així com es vagin generant vacants, el centre es posarà en contacte amb ells per ordre de llista per oferir-los la plaça.

Manacor, 9 de maig de 2017

Secretaria - NT - Beques

  RELACIÓ D’ALUMNES BENFICIARIS DE LES BEQUES DE CARÀCTER GENERAL I AJUDES NESE CURS ACADÈMIC 2016/17 El beneficiaris de les beques de caràcter general per al curs 2016/17 d’estudiants que cursin estudis postobligatories, així com les ajudes d’alumnat amb necessitats específique de suport educatiu,...

Beneficiaris beques 2016/17

 

RELACIÓ D’ALUMNES BENFICIARIS DE LES BEQUES DE CARÀCTER GENERAL I AJUDES NESE
CURS ACADÈMIC 2016/17

El beneficiaris de les beques de caràcter general per al curs 2016/17 d’estudiants que cursin estudis postobligatories, així com les ajudes d’alumnat amb necessitats específique de suport educatiu, són els que es relacionen al document adjunt, entenent que queden denegades la resta de sol·licituds presentades.

La Resolució de concessió posa fi a la via administrativa i podrà ser recurrida potestativament en reposició en el termini d’un mes des de la publicació, davant la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació i Universitat. A aquests efectes, s’entén que la data de publicació dels beneficiaris és el dia 4 de maig de 2017.

Manacor, 8 de maig de 2017

Relació beneficiaris beques generals

Relació beneficiaris ajudes NESE

Model recurs reposició

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

Tot seguint amb el calendari del procediment d’adscripció ESO, es publica la resolució de reclamacions i rectificacions sobre la llista provisional. Resolució reclamacions Manacor, 4 de maig de 2017

Reclamacions adscrits ESO

Tot seguint amb el calendari del procediment d’adscripció ESO, es publica la resolució de reclamacions i rectificacions sobre la llista provisional.

Resolució reclamacions

Manacor, 4 de maig de 2017

Aneu a la barra d'eines