Convocatòries i Admissió

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

  A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2017/18, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES...

Escolarització ESO 17/18

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2017/18, separats en dos processos:

  • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES Manacor són Jaume Vidal i Alcover, Es Canyar, Mestre Pere Garau, Molí d’en Xema i Simó Ballester.

  • Admissió: dirigit en general a estudiants que volen canviar de centre.

La circumstància rellevant apreciada pel centre és fills d’antics alumnes (1 punt). Per baremar aquesta circumstància, s’haurà de sol·licitar el corresponent certificat a la Secretaria de l’IES Manacor.

El resultat del sorteig de lletres de desempat del procés d’adscripció d’EI/EP/ESO Curs 201​7-2018 és ​XJ.

Us recordam que, si lliurau fotocòpies d’un document, heu de presentar també l’original per a la seva compulsa.

Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 20/03/2017 a dia 24/03/2017
 Llista provisional 28/04/2017 
 Reclamacions De dia 28/04/2017 a dia 03/05/2017
 Resolució reclamacions 04/05/2017 
 Llista definitiva 09/05/2017 
 Matrícula De dia 27/06/2017 a dia 30/06/2017
Matrícula de pendents de setembre Fins al 15/06/2017
Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 02/05/2017 a dia 12/05/2017
 Llista provisional 09/06/2017
 Reclamacions De dia 09/06/2017 a dia 13/06/2017
 Resolució reclamacions 14/06/2017
 Llista definitiva 16/06/2017
 Matrícula

De dia 27/06/2017 a dia 30/06/2017

Matrícula de pendents de setembre

Fins al 15/09/2017

 

Secretaria - NT - Selectivitat

S’ha obert el termini per realitzar la inscripció a la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU)  2017. A continuació teniu un resum del calendari del procés, tant de la convocatòria de juny com de setembre. Per més informació, visitau la...

Prova Accés Universitat

S’ha obert el termini per realitzar la inscripció a la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU)  2017. A continuació teniu un resum del calendari del procés, tant de la convocatòria de juny com de setembre.

Dates Procediment
Del 13 al 22 de març Presentació de l’imprès de prematrícula al centre de secundària. L’imprès l’ha d’haver emplenat prèviament l’alumne a la web <http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/>. L’ha d’imprimir per duplicat i finalment n’ha de lliurar un exemplar signat al centre, juntament amb la documentació annexa (DNI, família nombrosa,…), presentant original i fotocòpia de cada document. Cada document fotocopiat en una sola cara d’un full.
Del 25 de maig a l’1 de juny Els alumnes han de recollir el full de pagament al centre i fer efectiu l’import. No es considerarà formalitzada la matrícula de cap alumne/a que no hagi efectuat el pagament.
Dies 6, 7 i 8 de juny Celebració de la prova

Dates Procediment
Del 26 de juny al 3 de juliol Presentació de l’imprès de prematrícula al centre de secundària. L’imprès l’ha d’haver emplenat prèviament l’alumne a la web <http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/>. L’ha d’imprimir per duplicat i finalment n’ha de lliurar un exemplar signat al centre, juntament amb la documentació annexa (DNI, família nombrosa,…), presentant original i fotocòpia de cada document. Cada document fotocopiat en una sola cara d’un full.
Del 4 al 6 de setembre Els alumnes han de recollir el full de pagament al centre i fer efectiu l’import. No es considerarà formalitzada la matrícula de cap alumne/a que no hagi efectuat el pagament.
Pendent de publicació Celebració de la prova

 

Per més informació, visitau la web de la UIB.

 

Secretaria -NT- Proves lliures

A continuació teniu tota la informació referent al procés d’admissió i matrícula a les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l’any 2017.  

Proves lliures FP 2017

A continuació teniu tota la informació referent al procés d’admissió i matrícula a les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l’any 2017.

 

Calendari
Normariva
Impresos
Llistes
Enllaços
Secretaria-NT-Títols

Tots els els alumnes que han obtengut un títol acadèmic a l’IES Manacor i han formalitzat al sol·licitud fins al setembre de 2016 poden passar a recollir-lo per Secretaria. El títol s’ha de recollir personalment presentant el DNI, o autoritzar a una altra persona mitjançant escrit original degudament...

Avís per recollida de títols

Tots els els alumnes que han obtengut un títol acadèmic a l’IES Manacor i han formalitzat al sol·licitud fins al setembre de 2016 poden passar a recollir-lo per Secretaria.

El títol s’ha de recollir personalment presentant el DNI, o autoritzar a una altra persona mitjançant escrit original degudament signat (aquí teniu un model). Cas d’estudis postobligatoris (Batxillerat i FP), també s’ha de presentar el resguard de sol·licitud de títol (una cartulina grandària A6 que us varen lliurar quan vareu presentar la sol·licitud; sol anar grapada al justificant d’ingrés de la taxa o al Llibre d’escolaritat). Recordau que, per expedir un títol d’estudis postobligatoris, primer s’ha d’haver formlitzat la sol·licitud.

L’horari d’atenció al públic de la Secretaria és de 8.00 a 14.30h, de dilluns a divendres, i de 15.00 a 18.00h els dimecres.

Aneu a la barra d'eines