Convocatòries i Admissió

Secretaria - NT - Escolarització FP 16-17

  A continuació teniu el calendari  del procés d’escolarització a Formació Professional per al curs 2017/18, tant per Cicles Formatius com per Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professioal.

Escolarització FP i FP Bàsica 17/18

 

A continuació teniu el calendari  del procés d’escolarització a Formació Professional per al curs 2017/18, tant per Cicles Formatius com per Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professioal.

Sol·licitants que tendran els requisits d'accés al juny
Sol·licitants que tendran els requisits d'accés al setembre (només ESO o Batxillerat)
Sol·licituds fora de termini

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2017/18 ADSCRIPCIÓ DE 6è DE PRIMÀRIA A 1r D’ESOLLISTA DEFINITVA Els sol·licitants que figurin amb plaça reservada a les llistes definitives, si promocionen, hauran de formalitzar la matrícula dins els terminis establerts. En cas contrari, perdran la plaça reservada. Els sol·licitants que...

Definitiva adscrits ESO

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2017/18

ADSCRIPCIÓ DE 6è DE PRIMÀRIA A 1r D’ESO
LLISTA DEFINITVA

Els sol·licitants que figurin amb plaça reservada a les llistes definitives, si promocionen, hauran de formalitzar la matrícula dins els terminis establerts. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Els sol·licitants que no figurin amb plaça reservada queden en llista d’espera. Així com es vagin generant vacants, el centre es posarà en contacte amb ells per ordre de llista per oferir-los la plaça.

Manacor, 9 de maig de 2017

Secretaria - NT - Beques

  RELACIÓ D’ALUMNES BENFICIARIS DE LES BEQUES DE CARÀCTER GENERAL I AJUDES NESE CURS ACADÈMIC 2016/17 El beneficiaris de les beques de caràcter general per al curs 2016/17 d’estudiants que cursin estudis postobligatories, així com les ajudes d’alumnat amb necessitats específique de suport educatiu,...

Beneficiaris beques 2016/17

 

RELACIÓ D’ALUMNES BENFICIARIS DE LES BEQUES DE CARÀCTER GENERAL I AJUDES NESE
CURS ACADÈMIC 2016/17

El beneficiaris de les beques de caràcter general per al curs 2016/17 d’estudiants que cursin estudis postobligatories, així com les ajudes d’alumnat amb necessitats específique de suport educatiu, són els que es relacionen al document adjunt, entenent que queden denegades la resta de sol·licituds presentades.

La Resolució de concessió posa fi a la via administrativa i podrà ser recurrida potestativament en reposició en el termini d’un mes des de la publicació, davant la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació i Universitat. A aquests efectes, s’entén que la data de publicació dels beneficiaris és el dia 4 de maig de 2017.

Manacor, 8 de maig de 2017

Relació beneficiaris beques generals

Relació beneficiaris ajudes NESE

Model recurs reposició

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

Tot seguint amb el calendari del procediment d’adscripció ESO, es publica la resolució de reclamacions i rectificacions sobre la llista provisional. Resolució reclamacions Manacor, 4 de maig de 2017

Reclamacions adscrits ESO

Tot seguint amb el calendari del procediment d’adscripció ESO, es publica la resolució de reclamacions i rectificacions sobre la llista provisional.

Resolució reclamacions

Manacor, 4 de maig de 2017

Secretaria - NT - Escolarització Batx 2016-17

  A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2017/18, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES...

Escolarització Batx. 17/18

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2017/18, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES Manacor per Batxillerat és l’IES Porreres.

 • Admissió: dirigit a l’alumnat de tots els centres no adscrits que volen cursar Batxillerat a l’IES Manacor.

La circumstància rellevant apreciada pel centre és fills d’antics alumnes (1 punt). Per baremar aquesta circumstància, s’haurà de sol·licitar el corresponent certificat a la Secretaria de l’IES Manacor.

Us recordam que, si lliurau fotocòpies d’un document, heu de presentar també l’original per a la seva compulsa.

Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 05/06/2017 a dia 09/06/2017
 Llista provisional 16/06/2017
 Reclamacions De dia 16/06/2017 a dia 20/06/2017
Resolució reclamacions 21/06/2017
 Llista definitiva 23/06/2017
 Matrícula

De dia 14/07/2017 a dia 17/07/2017

Matrícula de pendents de setembre

Fins al 15/09/2017

 

Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 26/06/2017 a dia 30/06/2017

 Llista provisional

10/07/2017
 Reclamacions De dia 10/07/2017 a dia 12/07/2017
 Resolució reclamacions 13/07/2017

Llista definitiva

Llista d’alumnes pendents de setembre

17/07/2017
 Matrícula De dia 18/07/2017 a dia 19/07/2017
Llista provisional pendents de setembre 08/09/2017
Reclamacions De dia 08/09/2017 a 12/09/2017

Resolucions

Llista definitiva pendents de setembre

13/09/2017

Matriculació pendents de setembre

De dia 13/09/2017 a 15/09/2017

 

Secretaria - NT - Prova accés

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUSCONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2017 LLISTA DEFINITVA D’ADMESOS I EXCLOSOS Manacor, 7 d’abril de 2017

Definitiva admesos prova accés

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2017

LLISTA DEFINITVA D’ADMESOS I EXCLOSOS

Manacor, 7 d’abril de 2017

Grau mitjà

Llista definitiva

Llista provisional

Annex documentació per prova

Calendari de realització de la prova

 • Dia 8 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
  • 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
 • Dia 9 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).

Material que es pot utilitzar durant la prova:

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas de ser necessari haver d’usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors

Per realitzar la prova és requisit presentar el DNI.

 

Grau superior - Ciències i Tecnologia

Llista definitiva

Llista provisional

Annex documentació per prova

Calendari de realització de la prova

 • Dia 10 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
 • Dia 11 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen)

Material que es pot utilitzar durant la prova:

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors

Per realitzar la prova és requisit presentar el DNI. Les persones amb qualque exempció condicionada hauran de lliurar a la comissió avaluadora el document pedent el primer dia de la prova abans d’entrar a examinar-se.

Secretaria - NT - Prova accés

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà i també a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A continuació teniu els detalls.  

Proves accés CF 2017

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà i també a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A continuació teniu els detalls.

 

Grau mitjà
 • Inscripcions: del 13 al 23 de març de 2017 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 de març de 2017
 • Celebració de la prova: 8 i 9 de maig de 2017

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Llista provisional d’admesos i exclosos (28/03/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (07/04/2017)

Calendari de realització de la prova

 • Dia 8 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
  • 18.30 hores: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima una hora).
 • Dia 9 de maig de 2017:
  • 16.00 hores: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
Grau superior - Ciències i Tecnologia
 • Inscripcions: del 13 al 23 de març de 2017 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 de març de 2017
 • Celebració de la prova: 10 i 11 de maig de 2017

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Llista provisional d’admesos i exlcosos (28/03/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (07/04/2017)

Calendari de realització de la prova

 • Dia 10 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
 • Dia 11 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Material que es pot utilitzar durant la prova

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.
Secretaria -NT- Proves lliures

PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2017RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES INSCRITES Periode de desnvolupament de les proves: de dia 2 a dia 31 de maig de 2017 Publicació del calendari: com a mínim, 20 dies abans del començament de la primera prova. Manacor, 20 de març...

Definitiva proves lliures

PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2017
RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES INSCRITES

Periode de desnvolupament de les proves: de dia 2 a dia 31 de maig de 2017

Publicació del calendari: com a mínim, 20 dies abans del començament de la primera prova.

Manacor, 20 de març de 2017

Llista definitiva

Aneu a la barra d'eines