Convocatòries i Admissió

Secretaria - NT - Beques

  RELACIÓ D’ALUMNES BENFICIARIS DE LES BEQUES DE CARÀCTER GENERAL I AJUDES NESE CURS ACADÈMIC 2016/17 El beneficiaris de les beques de caràcter general per al curs 2016/17 d’estudiants que cursin estudis postobligatories, així com les ajudes d’alumnat amb necessitats específique de suport educatiu,...

Beneficiaris beques 2016/17

 

RELACIÓ D’ALUMNES BENFICIARIS DE LES BEQUES DE CARÀCTER GENERAL I AJUDES NESE
CURS ACADÈMIC 2016/17

El beneficiaris de les beques de caràcter general per al curs 2016/17 d’estudiants que cursin estudis postobligatories, així com les ajudes d’alumnat amb necessitats específique de suport educatiu, són els que es relacionen al document adjunt, entenent que queden denegades la resta de sol·licituds presentades.

La Resolució de concessió posa fi a la via administrativa i podrà ser recurrida potestativament en reposició en el termini d’un mes des de la publicació, davant la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació i Universitat. A aquests efectes, s’entén que la data de publicació dels beneficiaris és el dia 4 de maig de 2017.

Manacor, 8 de maig de 2017

Relació beneficiaris beques generals

Relació beneficiaris ajudes NESE

Model recurs reposició

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

Tot seguint amb el calendari del procediment d’adscripció ESO, es publica la resolució de reclamacions i rectificacions sobre la llista provisional. Resolució reclamacions Manacor, 4 de maig de 2017

Reclamacions adscrits ESO

Tot seguint amb el calendari del procediment d’adscripció ESO, es publica la resolució de reclamacions i rectificacions sobre la llista provisional.

Resolució reclamacions

Manacor, 4 de maig de 2017

Secretaria - NT - Escolarització Batx 2016-17

  A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2017/18, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES...

Escolarització Batx. 17/18

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2017/18, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES Manacor per Batxillerat és l’IES Porreres.

 • Admissió: dirigit a l’alumnat de tots els centres no adscrits que volen cursar Batxillerat a l’IES Manacor.

La circumstància rellevant apreciada pel centre és fills d’antics alumnes (1 punt). Per baremar aquesta circumstància, s’haurà de sol·licitar el corresponent certificat a la Secretaria de l’IES Manacor.

Us recordam que, si lliurau fotocòpies d’un document, heu de presentar també l’original per a la seva compulsa.

Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 05/06/2017 a dia 09/06/2017
 Llista provisional 16/06/2017
 Reclamacions De dia 16/06/2017 a dia 20/06/2017
Resolució reclamacions 21/06/2017
 Llista definitiva 23/06/2017
 Matrícula

De dia 14/07/2017 a dia 17/07/2017

Matrícula de pendents de setembre

Fins al 15/09/2017

 

Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 26/06/2017 a dia 30/06/2017

 Llista provisional

10/07/2017
 Reclamacions De dia 10/07/2017 a dia 12/07/2017
 Resolució reclamacions 13/07/2017

Llista definitiva

Llista d’alumnes pendents de setembre

17/07/2017
 Matrícula De dia 18/07/2017 a dia 19/07/2017
Llista provisional pendents de setembre 08/09/2017
Reclamacions De dia 08/09/2017 a 12/09/2017

Resolucions

Llista definitiva pendents de setembre

13/09/2017

Matriculació pendents de setembre

De dia 13/09/2017 a 15/09/2017

 

Secretaria - NT - Prova accés

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUSCONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2017 LLISTA DEFINITVA D’ADMESOS I EXCLOSOS Manacor, 7 d’abril de 2017

Definitiva admesos prova accés

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2017

LLISTA DEFINITVA D’ADMESOS I EXCLOSOS

Manacor, 7 d’abril de 2017

Grau mitjà

Llista definitiva

Llista provisional

Annex documentació per prova

Calendari de realització de la prova

 • Dia 8 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
  • 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
 • Dia 9 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).

Material que es pot utilitzar durant la prova:

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas de ser necessari haver d’usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors

Per realitzar la prova és requisit presentar el DNI.

 

Grau superior - Ciències i Tecnologia

Llista definitiva

Llista provisional

Annex documentació per prova

Calendari de realització de la prova

 • Dia 10 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
 • Dia 11 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen)

Material que es pot utilitzar durant la prova:

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors

Per realitzar la prova és requisit presentar el DNI. Les persones amb qualque exempció condicionada hauran de lliurar a la comissió avaluadora el document pedent el primer dia de la prova abans d’entrar a examinar-se.

Secretaria - NT - Prova accés

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà i també a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A continuació teniu els detalls.  

Proves accés CF 2017

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà i també a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A continuació teniu els detalls.

 

Grau mitjà
 • Inscripcions: del 13 al 23 de març de 2017 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 de març de 2017
 • Celebració de la prova: 8 i 9 de maig de 2017

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Llista provisional d’admesos i exclosos (28/03/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (07/04/2017)

Calendari de realització de la prova

 • Dia 8 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
  • 18.30 hores: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima una hora).
 • Dia 9 de maig de 2017:
  • 16.00 hores: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
Grau superior - Ciències i Tecnologia
 • Inscripcions: del 13 al 23 de març de 2017 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 de març de 2017
 • Celebració de la prova: 10 i 11 de maig de 2017

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Llista provisional d’admesos i exlcosos (28/03/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (07/04/2017)

Calendari de realització de la prova

 • Dia 10 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
 • Dia 11 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Material que es pot utilitzar durant la prova

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.
Secretaria -NT- Proves lliures

PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2017RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES INSCRITES Periode de desnvolupament de les proves: de dia 2 a dia 31 de maig de 2017 Publicació del calendari: com a mínim, 20 dies abans del començament de la primera prova. Manacor, 20 de març...

Definitiva proves lliures

PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2017
RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES INSCRITES

Periode de desnvolupament de les proves: de dia 2 a dia 31 de maig de 2017

Publicació del calendari: com a mínim, 20 dies abans del començament de la primera prova.

Manacor, 20 de març de 2017

Llista definitiva

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

  A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2017/18, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES...

Escolarització ESO 17/18

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2017/18, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES Manacor són Jaume Vidal i Alcover, Es Canyar, Mestre Pere Garau, Molí d’en Xema i Simó Ballester.

 • Admissió: dirigit en general a estudiants que volen canviar de centre.

La circumstància rellevant apreciada pel centre és fills d’antics alumnes (1 punt). Per baremar aquesta circumstància, s’haurà de sol·licitar el corresponent certificat a la Secretaria de l’IES Manacor.

El resultat del sorteig de lletres de desempat del procés d’adscripció d’EI/EP/ESO Curs 201​7-2018 és ​XJ.

Us recordam que, si lliurau fotocòpies d’un document, heu de presentar també l’original per a la seva compulsa.

Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 20/03/2017 a dia 24/03/2017
 Llista provisional 28/04/2017 
 Reclamacions De dia 28/04/2017 a dia 03/05/2017
 Resolució reclamacions 04/05/2017 
 Llista definitiva 09/05/2017 
 Matrícula De dia 27/06/2017 a dia 30/06/2017
Matrícula de pendents de setembre Fins al 15/06/2017
Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 02/05/2017 a dia 12/05/2017
 Llista provisional 09/06/2017
 Reclamacions De dia 09/06/2017 a dia 13/06/2017
 Resolució reclamacions 14/06/2017
 Llista definitiva 16/06/2017
 Matrícula

De dia 27/06/2017 a dia 30/06/2017

Matrícula de pendents de setembre

Fins al 15/09/2017

 

Secretaria - NT - Selectivitat

S’ha obert el termini per realitzar la inscripció a la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU)  2017. A continuació teniu un resum del calendari del procés, tant de la convocatòria de juny com de setembre. Per més informació, visitau la...

Prova Accés Universitat

S’ha obert el termini per realitzar la inscripció a la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU)  2017. A continuació teniu un resum del calendari del procés, tant de la convocatòria de juny com de setembre.

Dates Procediment
Del 13 al 22 de març Presentació de l’imprès de prematrícula al centre de secundària. L’imprès l’ha d’haver emplenat prèviament l’alumne a la web <http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/>. L’ha d’imprimir per duplicat i finalment n’ha de lliurar un exemplar signat al centre, juntament amb la documentació annexa (DNI, família nombrosa,…), presentant original i fotocòpia de cada document. Cada document fotocopiat en una sola cara d’un full.
Del 25 de maig a l’1 de juny Els alumnes han de recollir el full de pagament al centre i fer efectiu l’import. No es considerarà formalitzada la matrícula de cap alumne/a que no hagi efectuat el pagament.
Dies 6, 7 i 8 de juny Celebració de la prova

Dates Procediment
Del 26 de juny al 3 de juliol Presentació de l’imprès de prematrícula al centre de secundària. L’imprès l’ha d’haver emplenat prèviament l’alumne a la web <http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/>. L’ha d’imprimir per duplicat i finalment n’ha de lliurar un exemplar signat al centre, juntament amb la documentació annexa (DNI, família nombrosa,…), presentant original i fotocòpia de cada document. Cada document fotocopiat en una sola cara d’un full.
Del 4 al 6 de setembre Els alumnes han de recollir el full de pagament al centre i fer efectiu l’import. No es considerarà formalitzada la matrícula de cap alumne/a que no hagi efectuat el pagament.
Pendent de publicació Celebració de la prova

 

Per més informació, visitau la web de la UIB.

 

Aneu a la barra d'eines