Matrícula, Convocatòries i Admissió

Secretaria -NT- Proves lliures

Convocatòria de proves lliures per l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de Formació Professional per l’any 2021.  

Proves lliures FP 2021

Convocatòria de proves lliures per l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de Formació Professional per l’any 2021.

 

Entrega documentació

A causa de la situació actual del covid -19 s’ha d’enviar tota la documentació al correu iesmanacor@educaib.eu

 • Rebreu un correu de confirmació de recepció.
 • La recepció d’aquest correu no implica la matrícula
 • Sinó rebeu aquest correu posau-vos en contacte amb la secretaria del centre.
 • És necessari que aneu revisant el correu i la publicació de les llistes provisionals i definitives d’admesos. 
Estris per mòduls

Abans de 15 d’abril. Publicació d’estris necessaris per fer les proves. 

Calendari Proves

Abans de 15 d’abril. Publicació calendari de les diferents proves

 

LListes

 Provisional de persones admeses i excloses (23/03/2021)

 Definitiva de persones admeses i excloses (14/04/2021)

 Provisional de persones aptes i no aptes

(cinc dies hàbils posteriors a la realització de la prova)

 Definitiva de persones aptes i no aptes

(quatre dies hàbils posteriors a la publicació dels resultats provisionals)

 

proves acces

A L’IES Manacor es farà la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior en l’opció d’Humanitats i Ciències Socials i en l’opció de Ciències i Tecnologia

Proves accés CF Grau Mitjà i Superior 2021

A L’IES Manacor es farà la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior en l’opció d’Humanitats i Ciències Socials i en l’opció de Ciències i Tecnologia

Entrega documentació

A causa de la situació actual del covid -19 s’ha d’enviar tota la documentació al correu iesmanacor@educaib.eu

 • Rebreu un correu de confirmació de recepció.
 • La recepció d’aquest correu no implica la matrícula
 • Sinó rebeu aquest correu posau-vos en contacte amb la secretaria del centre.
 • És necessari que aneu revisant el correu i la publicació de les llistes provisionals i definitives d’admesos. 
Matrícula

Instruccions Matrícula FP

A qui va adreçat:
Alumnes que han participat en el procés d’admissió del curs 20-21 de Cicles Formatius.
Termini per efectuar la matrícula:
23, 24 i 25 de Setembre.

Primera Part: PAGAMENT

 • Fer l’ingrés bancari de l’import de la matrícula al num. compte ES15 2056 0011 84 2018401626 (COLONYA CAIXA POLLENÇA).
 • Guardar en digital el resguard de l’ingrés.

 

FP BÀSICA
 • QUOTA ORDINÀRIA: 63€ 
 • QUOTA REDUÏDA (si  té un germà major matriculat en el curs 2020/2021): 38 €
GRAU MITJÀ
 • QUOTA ORDINÀRIA: 78 €  
 • QUOTA REDUÏDA (si  té un germà major matriculat en el curs 2020/2021): 53 €
 • MÒDULS SOLTS: quota fixa 25 € + 10 € per cada mòdul ( a partir de 5 mòduls matriculats, sense comptar l’FCT,s’ha de pagar la matrícula completa). S’han de matricular als mòduls que es volen convalidar
 • FCT (inclou Projecte): 1,12 €, si és l’únic mòdul matriculat.
GRAU SUPERIOR
 • QUOTA ORDINÀRIA: 116 €  
 • QUOTA REDUÏDA (si  té un germà major matriculat en el curs 2020/2021): 91 €
 • MÒDULS SOLTS: quota fixa 25 € + 10 € per cada mòdul ( a partir de 5 mòduls matriculats, sense comptar l’FCT,s’ha de pagar la matrícula completa). S’han de matricular als mòduls que es volen convalidar
 • FCT (inclou Projecte): 1,12 €, si és l’únic mòdul matriculat.

Segona part: ESCANEJAR DOCUMENTS

 • Resguard de l’ingrés bancari.
 • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
 • Altres documents que justifiquin situacions familiars (sentències de divorci, custòdies,…).

Tercera part: SELECCIÓ DE MÒDULS I ADJUNTAR DOCUMENTS

MOLT IMPORTANT

La matrícula només serà efectiva quan s’hagi realitzat aquest part.

 • Rebreu un missatge al vostre correu personal (si sou majors d’edat) o al correu dels vostres pares (en el cas dels alumnes menors d’edat) amb la informació de com accedir al XESTIB per dur a terme aquesta part.
 • Una vegada dins el XESTIB heu de seleccionar els mòduls als quals vos voleu matricular.
 • Els mòduls de primer estan seleccionats per defecte. Si voleu llevar-ne algun l’heu de desseleccionar o afegir els que volgueu. 
 • En aquesta mateixa pantalla del XESTIB heu d’adjuntar:
  • Resguard de l’ingrés bancari.
  • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
  • Altres documents que justifiquin situacions familiars (sentències de divorci, custòdies,…).
 • Clicau al botó DESA en haver finalitzat el procés. 

Quarta part: FORMULARI AUTORITZACIONS I TRANSPORT

Heu d’accedir al següent formulari i heu d’emplenar la informació sol·licitada.

https://forms.gle/B26SuuPDaynQm5fP6

Aneu a la barra d'eines