Convocatòries i Admissió

Proves PBAU

La matricula de la PBAU s’ha de realitzar als centres on s’ha cursat el Batxillerat o el Cicle de Grau Superior. Les dates per la matrícula són del dia 8 al 16 d’abril. Les dates de la matrícula per convocatòria extraordinària són del 20...

Novetats Matrícula i Dates PBAU

 • La matricula de la PBAU s’ha de realitzar als centres on s’ha cursat el Batxillerat o el Cicle de Grau Superior.
 • Les dates per la matrícula són del dia 8 al 16 d’abril.
 • Les dates de la matrícula per convocatòria extraordinària són del 20 al 25 de juny a la secretària del centre
Secretaria - NT - Prova accés

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà. A Manacor les proves d’accés a grau superior en l’opció de Ciències de la Salut i Mediambientals es faran a l’IES...

Proves accés CF 2019

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà. A Manacor les proves d’accés a grau superior en l’opció de Ciències de la Salut i Mediambientals es faran a l’IES Mossen Alcover. A continuació teniu els detalls.

 

Grau Mitjà
 • Inscripcions: del  6 al 18 de març de 2019 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març de 2019. Termini reclamacions: 25, 26 i 27 març de 2019
 • Celebració de la prova: 6 i 7 de maig de 2019

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Declaració responsable

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Informació general damunt les proves d’accés

Models proves anys anteriors

Material que es pot utilitzar durant la prova

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.
Secretaria -NT- Proves lliures

A continuació teniu tota la informació referent al procés d’admissió i matrícula a les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l’any 2019  

Proves lliures FP 2019

A continuació teniu tota la informació referent al procés d’admissió i matrícula a les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l’any 2019

 

Calendari
LListes

 Provisional de persones admeses i excloses (22/03/2019)

 Definitiva de persones admeses i excloses (03/04/2018)

 Provisional de persones aptes i no aptes

(cinc dies hàbils posteriors a la realització de la prova)

 Definitiva de persones aptes i no aptes

(quatre dies hàbils posteriors a la publicació dels resultats provisionals)

 

escolaritzacio eso

  A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2018/19, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES...

Escolarització ESO 18/19

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2018/19, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES Manacor són Jaume Vidal i Alcover, Es Canyar, Mestre Pere Garau, Molí d’en Xema i Simó Ballester.

 • Admissió: dirigit en general a estudiants que volen canviar de centre.
Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 09/04/2018 a dia 13/04/2018
 Llista provisional 02/05/2018
 Reclamacions De dia 02/05/2018 a dia 04/05/2018
 Resolució reclamacions 07/05/2018
 Llista definitiva 09/05/2018
 Matrícula De dia 26/06/2018 a dia 29/06/2018

 

Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 03/05/2018 a dia 16/05/2018
 Llista provisional 06/06/2018
 Reclamacions De dia 06/06/2018 a dia 08/06/2018
 Resolució reclamacions 11/06/2018
 Llista definitiva 21/06/2018
 Matrícula

De dia 26/06/2018 a dia 29/06/2018

 

admissió FP

  A continuació teniu el calendari  del procés d’admissió a Formació Professional per al curs 2018/19, tant per Cicles Formatius com per a Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professional.

Admissió FP i FP Bàsica 18/19

 

A continuació teniu el calendari  del procés d’admissió a Formació Professional per al curs 2018/19, tant per Cicles Formatius com per a Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professional.

Assorted school supplie with a notebooks pencils pens scissors etc.

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2018/19, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per a continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES...

Escolarització Batx. 18/19

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2018/19, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per a continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES Manacor per Batxillerat és l’IES Porreres.

 • Admissió: dirigit a l’alumnat de tots els centres no adscrits que volen cursar Batxillerat a l’IES Manacor.
Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 04/06/2018 a dia 08/06/2018
 Llista provisional 19/06/2018
 Reclamacions De dia 19/06/2018 a dia 21/06/2018
Resolució reclamacions 22/06/2018
 Llista definitiva 25/06/2018
 Matrícula

De dia 16/07/2018 a dia 17/07/2018

Matrícula de pendents de setembre

Fins al 07/09/2018

 

Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 20/06/2018 a dia 26/06/2018

 Llista provisional

09/07/2018
 Reclamacions De dia 09/07/2018 a dia 11/07/2018
 Resolució reclamacions 12/07/2018

Llista definitiva

16/07/2018
 Matrícula De dia 18/07/2018 a dia 19/07/2018
Darrer dia per presentar justificant d’obtenció de requisits 07/09/2018

Llista definitiva

10/09/2018

Matriculació pendents de setembre

De dia 10/09/2018 a 11/09/2018

 

Secretaria - NT - Prova accés

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A Manacor les proves d’accés a grau mitjà es faran a l’IES Mossen Alcover. A...

Proves accés CF 2018

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A Manacor les proves d’accés a grau mitjà es faran a l’IES Mossen Alcover. A continuació teniu els detalls.

 

Grau superior - Ciències i Tecnologia
 • Inscripcions: del  6 al 15 de març de 2018 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 20 de març de 2018. Termini reclamacions: 21, 22 i 23 març de 2018
 • Celebració de la prova: 9 i 10 de maig de 2018

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Informació general damunt les proves d’accés

Temaris

Models proves anys anteriors

Material que es pot utilitzar durant la prova

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.
Secretaria - NT - Escolarització FP 16-17

  A continuació teniu el calendari  del procés d’escolarització a Formació Professional per al curs 2017/18, tant per Cicles Formatius com per Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professioal.

Escolarització FP i FP Bàsica 17/18

 

A continuació teniu el calendari  del procés d’escolarització a Formació Professional per al curs 2017/18, tant per Cicles Formatius com per Formació Professional Bàsica. Per obtenir més informació visitau la web de Formació Professioal.

Sol·licitants que tendran els requisits d'accés al juny
Sol·licitants que tendran els requisits d'accés al setembre (només ESO o Batxillerat)
Sol·licituds fora de termini

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2017/18 ADSCRIPCIÓ DE 6è DE PRIMÀRIA A 1r D’ESOLLISTA DEFINITVA Els sol·licitants que figurin amb plaça reservada a les llistes definitives, si promocionen, hauran de formalitzar la matrícula dins els terminis establerts. En cas contrari, perdran la plaça reservada. Els sol·licitants que...

Definitiva adscrits ESO

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2017/18

ADSCRIPCIÓ DE 6è DE PRIMÀRIA A 1r D’ESO
LLISTA DEFINITVA

Els sol·licitants que figurin amb plaça reservada a les llistes definitives, si promocionen, hauran de formalitzar la matrícula dins els terminis establerts. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Els sol·licitants que no figurin amb plaça reservada queden en llista d’espera. Així com es vagin generant vacants, el centre es posarà en contacte amb ells per ordre de llista per oferir-los la plaça.

Manacor, 9 de maig de 2017

Aneu a la barra d'eines