Convocatòries i Admissió

Convocatòries

Calendari de presentació i resolució a les diferents convocatòries.

Mostrar Calendari Mostrar Llista
Secretaria - NT - Prova accés

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUSCONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2017 LLISTA DEFINITVA D’ADMESOS I EXCLOSOS Manacor, 7 d’abril de 2017

Definitiva admesos prova accés

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2017

LLISTA DEFINITVA D’ADMESOS I EXCLOSOS

Manacor, 7 d’abril de 2017

Grau mitjà

Llista definitiva

Llista provisional

Annex documentació per prova

Calendari de realització de la prova

 • Dia 8 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
  • 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
 • Dia 9 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).

Material que es pot utilitzar durant la prova:

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas de ser necessari haver d’usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors

Per realitzar la prova és requisit presentar el DNI.

 

Grau superior - Ciències i Tecnologia

Llista definitiva

Llista provisional

Annex documentació per prova

Calendari de realització de la prova

 • Dia 10 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
 • Dia 11 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen)

Material que es pot utilitzar durant la prova:

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors

Per realitzar la prova és requisit presentar el DNI. Les persones amb qualque exempció condicionada hauran de lliurar a la comissió avaluadora el document pedent el primer dia de la prova abans d’entrar a examinar-se.

Secretaria - NT - Prova accés

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà i també a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A continuació teniu els detalls.  

Proves accés CF 2017

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà i també a grau superior en l’opció de Ciències i Tecnologia. A continuació teniu els detalls.

 

Grau mitjà
 • Inscripcions: del 13 al 23 de març de 2017 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 de març de 2017
 • Celebració de la prova: 8 i 9 de maig de 2017

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Llista provisional d’admesos i exclosos (28/03/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (07/04/2017)

Calendari de realització de la prova

 • Dia 8 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
  • 18.30 hores: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima una hora).
 • Dia 9 de maig de 2017:
  • 16.00 hores: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
Grau superior - Ciències i Tecnologia
 • Inscripcions: del 13 al 23 de març de 2017 a la Secretaria del centre
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 de març de 2017
 • Celebració de la prova: 10 i 11 de maig de 2017

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Llista provisional d’admesos i exlcosos (28/03/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (07/04/2017)

Calendari de realització de la prova

 • Dia 10 de maig de 2017:
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
 • Dia 11 de maig de 2017:
  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Material que es pot utilitzar durant la prova

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.
Secretaria -NT- Proves lliures

PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2017RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES INSCRITES Periode de desnvolupament de les proves: de dia 2 a dia 31 de maig de 2017 Publicació del calendari: com a mínim, 20 dies abans del començament de la primera prova. Manacor, 20 de març...

Definitiva proves lliures

PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2017
RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES INSCRITES

Periode de desnvolupament de les proves: de dia 2 a dia 31 de maig de 2017

Publicació del calendari: com a mínim, 20 dies abans del començament de la primera prova.

Manacor, 20 de març de 2017

Llista definitiva

Secretaria - NT - Escolarització ESO 17-18

  A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2017/18, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES...

Escolarització ESO 17/18

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2017/18, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 6è de primària a un centre adscrit  per continuar estudis a 1r ESO. Els col·legis adscrits a l’IES Manacor són Jaume Vidal i Alcover, Es Canyar, Mestre Pere Garau, Molí d’en Xema i Simó Ballester.

 • Admissió: dirigit en general a estudiants que volen canviar de centre.

La circumstància rellevant apreciada pel centre és fills d’antics alumnes (1 punt). Per baremar aquesta circumstància, s’haurà de sol·licitar el corresponent certificat a la Secretaria de l’IES Manacor.

El resultat del sorteig de lletres de desempat del procés d’adscripció d’EI/EP/ESO Curs 201​7-2018 és ​XJ.

Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 20/03/2017 a dia 24/03/2017
 Llista provisional 28/04/2017 
 Reclamacions De dia 28/04/2017 a dia 03/05/2017
 Resolució reclamacions 04/05/2017 
 Llista definitiva 09/05/2017 
 Matrícula De dia 27/06/2017 a dia 30/06/2017
Matrícula de pendents de setembre Fins al 15/06/2017
Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 02/05/2017 a dia 12/05/2017
 Llista provisional 09/06/2017
 Reclamacions De dia 09/06/2017 a dia 13/06/2017
 Resolució reclamacions 14/06/2017
 Llista definitiva 16/06/2017
 Matrícula

De dia 27/06/2017 a dia 30/06/2017

Matrícula de pendents de setembre

Fins al 15/09/2017

Secretaria - NT - Selectivitat

S’ha obert el termini per realitzar la inscripció a la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU)  2017. A continuació teniu un resum del calendari del procés, tant de la convocatòria de juny com de setembre. Per més informació, visitau la...

Prova Accés Universitat

S’ha obert el termini per realitzar la inscripció a la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU)  2017. A continuació teniu un resum del calendari del procés, tant de la convocatòria de juny com de setembre.

Dates Procediment
Del 13 al 22 de març Presentació de l’imprès de prematrícula al centre de secundària. L’imprès l’ha d’haver emplenat prèviament l’alumne a la web <http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/>. L’ha d’imprimir per duplicat i finalment n’ha de lliurar un exemplar signat al centre, juntament amb la documentació annexa (DNI, família nombrosa,…), presentant original i fotocòpia de cada document. Cada document fotocopiat en una sola cara d’un full.
Del 25 de maig a l’1 de juny Els alumnes han de recollir el full de pagament al centre i fer efectiu l’import. No es considerarà formalitzada la matrícula de cap alumne/a que no hagi efectuat el pagament.
Dies 6, 7 i 8 de juny Celebració de la prova

Dates Procediment
Del 26 de juny al 3 de juliol Presentació de l’imprès de prematrícula al centre de secundària. L’imprès l’ha d’haver emplenat prèviament l’alumne a la web <http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/>. L’ha d’imprimir per duplicat i finalment n’ha de lliurar un exemplar signat al centre, juntament amb la documentació annexa (DNI, família nombrosa,…), presentant original i fotocòpia de cada document. Cada document fotocopiat en una sola cara d’un full.
Del 4 al 6 de setembre Els alumnes han de recollir el full de pagament al centre i fer efectiu l’import. No es considerarà formalitzada la matrícula de cap alumne/a que no hagi efectuat el pagament.
Pendent de publicació Celebració de la prova

 

Per més informació, visitau la web de la UIB.

 

Secretaria -NT- Proves lliures

A continuació teniu tota la informació referent al procés d’admissió i matrícula a les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l’any 2017.  

Proves lliures FP 2017

A continuació teniu tota la informació referent al procés d’admissió i matrícula a les proves lliures per obtenir el títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l’any 2017.

 

Calendari
Normariva
Impresos
Llistes
Enllaços
Secretaria-NT-Títols

Tots els els alumnes que han obtengut un títol acadèmic a l’IES Manacor i han formalitzat al sol·licitud fins al setembre de 2016 poden passar a recollir-lo per Secretaria. El títol s’ha de recollir personalment presentant el DNI, o autoritzar a una altra persona mitjançant escrit original degudament...

Avís per recollida de títols

Tots els els alumnes que han obtengut un títol acadèmic a l’IES Manacor i han formalitzat al sol·licitud fins al setembre de 2016 poden passar a recollir-lo per Secretaria.

El títol s’ha de recollir personalment presentant el DNI, o autoritzar a una altra persona mitjançant escrit original degudament signat (aquí teniu un model). Cas d’estudis postobligatoris (Batxillerat i FP), també s’ha de presentar el resguard de sol·licitud de títol (una cartulina grandària A6 que us varen lliurar quan vareu presentar la sol·licitud; sol anar grapada al justificant d’ingrés de la taxa o al Llibre d’escolaritat). Recordau que, per expedir un títol d’estudis postobligatoris, primer s’ha d’haver formlitzat la sol·licitud.

L’horari d’atenció al públic de la Secretaria és de 8.00 a 14.30h, de dilluns a divendres, i de 15.00 a 18.00h els dimecres.

Secretaria - Beques

S’ha obert el termini per sol·licitar beca, tant d’estudis postobligatoris com d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Per realitzar el tràmit dirigiu-vos a la pàgina web del Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte que us adjuntam i seguiu les instruccions. La finalització del termini depèn...

Beques 2016/17

S’ha obert el termini per sol·licitar beca, tant d’estudis postobligatoris com d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Per realitzar el tràmit dirigiu-vos a la pàgina web del Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte que us adjuntam i seguiu les instruccions. La finalització del termini depèn dels estudis per als quals demanau la beca.

Beques de caràcter general

Beques per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

 

Secretaria - NT - Escolarització Batx 2016-17

  A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2016/17, separats en dos processos: Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES...

Escolarització Batx. 16/17

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a ESO per al curs 2016/17, separats en dos processos:

 • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES Manacor per Batxillerat és l’IES Porreres.

 • Admissió: dirigit en general a estudiants que volen canviar de centre.

La circumstància rellevant apreciada pel centre és fills de famílies monoparentals, enteses com aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor (1 punt).

Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 06/06/2016 a dia 10/06/2016
 Llista provisional 17/06/2016 
 Reclamacions De dia 17/06/2016 a dia 21/06/2016
 Resolució reclamacions 22/06/2016 
 Llista definitiva 23/06/216 
 Matrícula De dia 12/07/2015 a dia 15/07/2016. Es recomana seguir el calendari de l’IES Manacor.
Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 20/06/2016 a dia 27/06/2016
 Llista provisional 04/07/2016 
 Reclamacions De dia 04/07/2016 a dia 06/07/2016
 Resolució reclamacions 07/07/2016 
 Llista definitiva 11/07/216 
 Matrícula De dia 12/07/2015 a dia 15/07/2016. Es recomana seguir el calendari de l’IES Manacor.
Matrícula de pendents de setembre 08/09/2016
Aneu a la barra d'eines