Proves accés CF 2019

Proves accés CF 2019

S’ha publicat la convocatòria ordinària de les proves d’accés a cicles formatius. A l’IES Manacor se celebrarà la prova d’accés a grau mitjà. A Manacor les proves d’accés a grau superior en l’opció de Ciències de la Salut i Mediambientals es faran a l’IES Mossen Alcover. A continuació teniu els detalls.

 

Grau Mitjà
  • Inscripcions: del  6 al 18 de març de 2019 a la Secretaria del centre
  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març de 2019. Termini reclamacions: 25, 26 i 27 març de 2019
  • Celebració de la prova: 6 i 7 de maig de 2019

Convocatòria BOIB

Imprès de sol·licitud

Declaració responsable

Pagament taxa online (consultau-ne les exempcions)

Web de Formació professional

Informació general damunt les proves d’accés

Models proves anys anteriors

Material que es pot utilitzar durant la prova

  • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
  • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
  • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
  • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis, excepte la matèria de dibuix tècnic.
  • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
  • En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.