Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

EOIES

El programa EOIES és un programa de col·laboració entre centres de secundària i la corresponent Escola Oficial d’Idiomes, en el nostre cas entre l’IES Manacor i l’EOI de Manacor. Hi poden participar alumnes a partir de 4t d’ESO.

Els professors de llengües estrangeres dels centres de secundària i el professorat de l’EOI es coordinen per preparar l’alumnat per als exàmens oficials de l’EOI.

Informació General

IES Manacor participa al programa EOIES amb les llengües d’anglès i alemany des de fa tres cursos acadèmics

 

Calendari

Calendari proves 2017 Alemay/Anglès

Exàmens

Descripció de les proves

Notícies EOIES

EOIES. Curs 2016-2017

En el curs 2016-2017, 18 alumnes de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat de l’IES Manacor preparen l’examen de nivell Intermedi 2 d’Anglès (B1+, prova de certificació). I 6 alumnes també de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat es preparen per a l’examen de nivell Bàsic d’Alemany (A1 o A2).

L’IES Manacor ofereix una classe específica de llengua anglesa fora de l’horari lectiu per preparar l’examen.

Els alumnes han d’abonar una taxa de matrícula d’uns 19 euros i es matriculen al seu centre de secundària. Els exàmens escrits i d’audició es realitzen en les mateixes condicions i en el mateix dia i hora que en el cas de la resta d’alumnes de les escoles oficials d’idiomes. La prova oral es realitza en el propi centre de secundària per part de professorat de l’EOI i del centre de secundària. Els exàmens i els criteris d’avaluació són els propis de les EOI.

Aneu a la barra d'eines