Processos escolarització. Curs 19/20

Dates Procés Escolarització

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb les dates dels diferents processos d’escolarització.

Veure pàgina

 

Procés Escolarització

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb tota la informació damunt els diferents processos d’escolarització.

Veure pàgina

 

Oferta Educativa

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb la informació de l’oferta educativa i directori de centres

Veure pàgina
Llistes Procés Escolarització
 

Tots els sol·licitants d’adscripció a 1r d’ESO estan admesos

Les llistes dels processos d’escolarització es podran consultar a la secretaria del nostre centre

Us comunicam que les llistes del procés d’escolarització no es poden publicar a les pàgines web dels centres educatius sostinguts amb fons públics, d’acord amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que les llistes en qüestió contenen informació confidencial.

Aneu a la barra d'eines