Processos escolarització. Curs 19/20

Escolarització ESO i Batxillerat

Dates Procés Escolarització

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb les dates dels diferents processos d’escolarització.

Veure pàgina

 

Procés Escolarització

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb tota la informació damunt els diferents processos d’escolarització.

Veure pàgina

 

Oferta Educativa

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb la informació de l’oferta educativa i directori de centres

Veure pàgina
Escolarització Formació Professional

Dates i Procés Admissió

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb les dates  i documentació dels diferents processos d’admissió a FP bàsica, Presencial i Dual

Veure pàgina

 

Oferta Educativa

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb la informació de l’oferta educativa de Formació Professional

Veure pàgina

Tríptic del procés d'Admissió

Tríptic amb tota la informació del procés d’admissió i matrícula de Formació Professional

Veure pàgina

 

Llistes Procés Escolarització
 

Tots els sol·licitants d’adscripció a 1r d’ESO estan admesos

Les llistes dels processos d’escolarització es podran consultar a la secretaria del nostre centre

Us comunicam que les llistes del procés d’escolarització no es poden publicar a les pàgines web dels centres educatius sostinguts amb fons públics, d’acord amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que les llistes en qüestió contenen informació confidencial.

Admissió Batxillerat
Llista provisional 05/07/2019
Reclamacions De dia 08/07/2019 a dia 10/07/2019
Resolució reclamacions 11/07/2019
Llista definitiva 12/07/2019

 

Admissió Formació Professional Bàsica
Llista provisional 08/07/2019
Reclamacions De dia 08/07/2019 a dia 10/07/2019
Resolució reclamacions 11/07/2019
Llista definitiva 18/07/2019

 

Admissió Cicles Formatius Grau Mitjà
Llista provisional 08/07/2019
Reclamacions De dia 08/07/2019 a dia 10/07/2019
Resolució reclamacions 11/07/2019
Llista definitiva 18/07/2019

 

Admissió Cicles Formatius Grau Superior
Llista provisional 08/07/2019
Reclamacions De dia 08/07/2019 a dia 10/07/2019
Resolució reclamacions 11/07/2019
Llista definitiva 18/07/2019