Ponència: “El voluntariat, un valor afegit”

Ponència: “El voluntariat, un valor afegit”

El divendres 23 de març, dins del marc de les jornades de Cooperació i Voluntariat que organitza el departament de Formació i Orientació Laboral del centre, i amb la intenció de fomentar el voluntariat, es va realitzar la ponència «EL VOLUNTARIAT, UN VALOR AFEGIT», a càrrec de Joan Barceló Barceló.

 A l’acte hi assistí l’alumnat que cursa el mòdul de FOL des diferents cicles formatius de les famílies professionals d’Automoció, Comerç, Electricitat, Informàtica i Administració del centre.

IMG_PON_1

 Per la seva utilitat consideram transcriure la ponència:

 “Costa dir res, que sigui nou de voluntariat”

El que és ben palpable és que el voluntariat és una realitat creixent, que progressivament va prenent força i consolidant la seva presència, però tal vegada no es reconeix prou la tasca insubstituïble dels voluntaris i de les entitats del voluntariat.

És lamentable que els donem per suposats, que no entenguem que mereixen més suport i sense ells el món s’ensorra. No és que les coses funcionarien pitjor sense totes les entitats del tercer sector, sense tantes organitzacions. Simplement les coses no funcionarien.

Per això voldria rescatar algun esterotip que circula entre nosaltres i, en primer lloc, començ dient que no és el voluntari:

 •  1. NO és un FACTOR HUMÀ MÉS, que complementa el treball d’un assalariat i el descarrega d’aquelles tasques sense valor afegit.
 •  2. NO és una OFERTA al servei de la demanda de les organitzacions que formen el Tercer Sector d’Acció Social.
 •  3. NO és una FORÇA D’INTERVENCIÓ ASSISTENCIAL, que mogut per una certa bona voluntat, es dedica a fer beneficiència ciutadana.

Aquests trets, encara estesos en l’opinió sobre el voluntariat, no ens fan cap bé. Diguem idoi, en segon lloc, allò que SÍ que ÉS:

 •  1. És un OBJECTOR DE CONSCIÈNCIA, de consciència global, que descobreix per convicció o per casualitat que el MÓN NO S’ACABA TRES CARRERS MÉS ENLLÀ D’ON VIUS, sinó que obri els ulls i diu OSTRES, TOT ALLÒ QUE VEIG A LES NOTÍCIES, QUE LLEGESC, QUE M’EXPLIQUEN A L’ESCOLA, ÉS REAL. Té dosis de realitat!!! Te n’adones de quina és la realitat vertadera. TE FA TOCAR DE PEUS A TERRA!!!
 •  2. És un ACTOR DE CANVIS. Te permet despertar el PENSAMENT CRÍTIC i fer el “CLICK” i adonar-nos que amb accions podem iniciar processos de canvi per un món més just i equitatiu. Segurament que no salvarem el món però sí que el podrem TRANSFORMAR. Aquestes iniciatives solidàries es converteixen en un motor de canvi, tant pels qui reben els actes solidaris com pels qui col·laboren per fer-ho possible, perquè aprens del món, aprens de la gent i aprens de tu mateix.
 •  3. És un EMPRENEDOR. Du a terme iniciatives de tot tipus, ja que actua damunt una realitat molt ampla, diversa i canviant:
  • tasques socials i acompanyament personal, per millorar el benestar de persones o col·lectius que tenen dèficits o mancances;
  • tasques formatives i terapèutiques, per transmetre continguts i habilitats o per restablir l’equilibri emocional, l’acceptació d’un mateix o desbloquejar el desenvolupament personal;
  • tasques socio-culturals i participació comunitària, per organitzar activitats culturals, esportives, mediambientals, de lleure o festives;
  • tasques de gestió o assessorament, per col·laboracions de tipus tècnic.

i totes elles amb el segell de no-lucratiu. Es mou per la SENSIBILITAT a les injustícies i s’ARROMANGA per treballar de manera constant i compromesa per transformar l’entorn.

Llavors, quin és el perfil del voluntari ? Com sol ser el voluntariat ?

Pel gran ventall de possibles actuacions, no hi ha un únic perfil de voluntari però sí que podríem dir que el VOLUNTARIAT pren la DECISIÓ de forma lliure i SOLIDÀRIA de dedicar part del seu temps lliure a realitzar accions al servei dels altres sense esperar a rebre cap recompensa econòmica a canvi i per donar resposta a les seves necessitats i inquietuds i millorar la qualitat de vida.

Les persones VOLUNTÀRIES acostumen a ser persones OBERTES, SENSIBLES a les realitats socials vulnerables, COMPROMESES amb l’entorn i amb una MENT OBERTA A APRENENTATGES NOUS. Persones CONSCIENTS de què es posen al servei d’altres, RESPECTUOSES, ENTUSIASTES i OPTIMISTES, CONVENÇUDES que la suma de petites accions és SOCIALMENT TRANSFORMADORA.

Qué és lo que mou a fer-se voluntari ?

Podríem considerar que el voluntariat com una SIMBIOSI en la què tant la persona que dóna com la que rep obtenen un benefici no-econòmic. Hi ha una reciprocitat, un camí bidireccional d’aprenentatge.

Els beneficis van molt lligats a les raons per les quals les persones s’apropen al voluntariat: ideològiques, religioses, personals… I així un es mou per col·laborar, aportar la seva experiència, retornar a la societat allò que un ha rebut, o simplement participar de propostes sorgides de la pròpia societat. Encara que aquests darrers anys, cada vegada més, les persones s’apropen al VOLUNTARIAT com a mitjà per ADQUIRIR EXPERIÈNCIA LABORAL.

El voluntariat OBRE PORTES LABORALMENT.

 I per què s’incrementa l’ocupabilitat ? Per què augmenten les possibilitats de trobar feina ?

 Doncs perquè el VOLUNTARIAT possibilita un APRENENTATGE, milloren les vostres COMPETÈNCIES i la GESTIÓ de les vostres EMOCIONS.

 El fet de sortir de la vostra zona de confort (de lo que per vosaltres és quotidià) i trobar-se aprop d’una realitat social diferent a la vostra, requereix que desenvolupeu noves HABILITATS SOCIALS i COMUNICATIVES, noves ESTRATÈGIES de RESOLUCIÓ de dificultats.

 A través de les relacions que s’estableixen, el voluntariat genera la DESCOBERTA d’unes CAPACITATS I COMPETÈNCIES, que us poden ser útils en la vostra vida laboral: TREBALL EN EQUIP, GESTIÓ DE RELACIONS INTERPERSONALS, SUPERACIÓ D’OBSTACLES, EMPATIA, COMPROMÍS, ANÀLISI I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES, INICIATIVA I CAPACITAT DE RECERCA, VOLUNTAT DE NOUS APRENENTATGES.

 Cada vegada més, tant en els CURRÍCULUMS VITAE com en les entrevistes de recerca de feina, es posa l’ATENCIÓ en ACCIONS de participació en projectes de VOLUNTARIAT.

 Estudis recents demostren que les persones que mencionen la seva experiència en voluntariat en el CV i en les entrevistes troben més feina (12% i 22%, respectivament) que aquells que no ho citen.

 Els valors associats al voluntariat, així com l’aprenentatge que suposa estan molt ben considerats en el mercat laboral.

 Vet aquí, el VALOR AFEGIT del VOLUNTARIAT.

 EL VOLUNTARIAT TOT I SER UNA ACTIVITAT SENSE RETRIBUCIÓ ECONÒMICA ACABA INCIDINT EN L’ECONOMIA D’UN TERRITORI I EN LA QUALITAT DEL SEU CAPITAL HUMÀ. CREA BENESTAR!!!

 I per anar acabant…ho faré de la mateixa manera que he començat: Per què hem de fomentar el voluntariat ?

El voluntariat és ara més necessari que abans ?

 Vivim en una societat cada vegada més individualista. En una societat de consum que està perdent els valors i que aquests valors no donen sentit a la vida dels joves.

 Davant tot això, el voluntariat proposa una manera activa de donar sentit a la vida, d’aprendre i de connectar amb altres persones.

 El VOLUNTARIAT comparteix l’objectiu de generar VALORS. És l’expressió més visible de la SOLIDARITAT, la COOPERACIÓ i el COMPROMÍS. Permet promoure i facilitar la INCLUSIÓ SOCIAL, la construcció de CAPITAL HUMÀ i produir un EFECTE TRANSFORMADOR de la societat.

 Per tot això, i molt més, és imprescindible fomentar el voluntariat.

 ES NECESSITEN JOVES ACTIUS, AMB VALORS, AMB ESPERIT PARTICIPATIU, INFORMATS I AMB CONSCIÈNCIA POLÍTICA PER TRANSFORMAR EL MÓN EN EL QUAL VIVIM!!!

A la gent escèptica amb el tema del voluntariat els hi diria que ho provessin i que després fessin la reflexió de si val la pena.

Jo pens que val la pena. Això dóna molta satisfacció personal.»

 

Joan Barceló Barceló