CFGS Automoció

2

Cursos

1600h

Lectives

400h

Empresa

Matí

DL – DV

OBJECTIUS

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç d’organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la logística corresponent al sector de l’automoció: automòbil, vehicles pesats, motocicletes,maquinària agrícola i d’obres públiques; diagnosticar avaries en casos complexes i garantir el compliment de les especificacions establertes per a la normativa i pel fabricant del vehicle.

ACCÉS AL CICLE FORMATIU
SORTIDES PROFESSIONALS

PERFIL DE L'ALUMNAT
CONTINUÏTAT ACADÈMICA
PLA D'ESTUDIS

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…

Empreses Col·laboradores