Elektrotechnik

CFGS Sistemes Electrotècnics i Automàtics (Dual)

2

Cursos

2000h

Lectives

16 mesos

5h/dia

Empresa

Matí

OBJECTIUS

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

ACCÉS AL CICLE FORMATIU
SORTIDES PROFESSIONALS
PERFIL DE L'ALUMNAT
CONTINUÏTAT ACADÈMICA
PLA D'ESTUDIS

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

 

Díptic en pdf

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…