CFGS Màrqueting i Publicitat

2

Cursos

1600h

Lectives

400h

Empresa

Tarda

DL – DV

OBJECTIUS

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de realitzar funcions de planificació, organització i gestió d’activitats de màrqueting, investigació comercial, publicitat i relacions públiques en empreses de qualsevol sector.

Podràs treballar per compte propi realitzant activitats de comunicació i publicitat i esdeveniments en l’àmbit públic o privat o bé treballar per compte aliè exercint la teva activitat en els departaments de màrqueting, comunicació i gabinets de premsa i comunicació de qualsevol empresa o organització, o en empreses de comunicació, agències de publicitat i esdeveniments de l’àmbit públic o privat, així com en empreses, organitzacions i instituts d’investigació de mercat i opinió pública

ACCÉS AL CICLE FORMATIU
SORTIDES PROFESSIONALS

PERFIL DE L'ALUMNAT
CONTINUÏTAT ACADÈMICA
PLA D'ESTUDIS

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

 

 

Díptic en pdf

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…