asix01

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

2

Cursos

1600h

Lectives

400h

Empresa

Tardes

DL – DV

OBJECTIUS

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema. Optimitzar el rendiment en infraestructures de xarxes telemàtiques,  integrant equips i altres dispositius hardware.

ACCÉS AL CICLE FORMATIU
SORTIDES PROFESSIONALS

PERFIL DE L'ALUMNAT
CONTINUÏTAT ACADÈMICA
PLA D'ESTUDIS
EMPRESES COL·LABORADORES

 

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…