CFGS Administració i Finances

2

Cursos

1600h

Lectives

400h

Empresa

Matí

DL – DV

OBJECTIUS

Aquest cicle té com a finalitat formar professionals tècnics que sàpiguen adaptar-se a les noves necessitats gerencials com a conseqüència de les innovacions tecnològiques, i que siguin capaços d’organitzar i realitzar l’administració i la gestió de personal de les operacions econòmico- financeres i de la informació i de donar assessorament a clients o usuaris tant a l’àmbit públic com a privat segons la dimensió i l’activitat de l’empresa i l’organisme i d’acord amb els objectius marcats, amb les normes internes establertes per la normativa vigent.

ACCÉS AL CICLE FORMATIU
SORTIDES PROFESSIONALS

PERFIL DE L'ALUMNAT
CONTINUÏTAT ACADÈMICA
PLA D'ESTUDIS
EMPRESES COL·LABORADORES

 

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…