CFGM Electromecànica de Vehicles Automòbils

2

Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Matí

Tarda

DL – DV

OBJECTIUS

Realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformació de les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector de l’automoció; realitzar els càlculs necessaris analitzant la informació subministrada pels equips de diagnosi; d’aplicar les tècniques i operacions per avaluar el correcte funcionament de les centraletes electròniques i la informació que subministren.

ACCÉS AL CICLE FORMATIU
SORTIDES PROFESSIONALS

PERFIL DE L'ALUMNAT
CONTINUÏTAT ACADÈMICA
PLA D'ESTUDIS

 

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…

Empreses Col·laboradores