Batxillerat Internacional/LOMCE

Avantatges del Batxillerat Internacional


 

Mentalitat Internacional

Fomenta i desenvolupa la mentalitat internacional. Des del nostre centre promovem intercanvis amb altres escoles i l’aprenentatge de llengües.

Profunditat de Pensament

Atorga l’amplitud i profunditat de coneixements necessaris per adoptar una actitud de pensament crític i independent.

Opcionalitat de les proves PBAU

Es pot convalidar amb el batxillerat espanyol LOMCE més les proves PBAU (puntuació sobre 14).

Millora dels resultats

Ajuda a consolidar i millorar els resultats del Batxillerat LOMCE i les proves PBAU.

Reconeixement Internacional

Facilita l’accés a Universitats de gran prestigi arreu del món.

 

Alumnes Solidaris

Ajuda a formar alumnes reflexius, oberts i solidaris capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic

Aprenentatge Motivador

Genera una actitud activa d’aprenentatge en un entorn col·laboratiu que potencia l’esperit crític i l’autonomia dels estudiants.

Grups reduïts

Els grups són reduïts i per tant, s’afavoreix un ensenyament personalitzat

IMPLEMENTACIÓ

L’IES Manacor va posar en marxa el curs 2016-2017 el procés  per convertir-se en un centre autoritzat del Batxillerat Internacional (BI). Per poder oferir un programa educatiu del Batxillerat Internacional, els centres educatius han de completar un procés d’autorització. Aquest procés té una durada aproximada de dos anys. Després d’haver estat autoritzats, els centres passen a denominar-se “Col·legis del Món del BI”.

 

El mes de maig del 2019 el nostre centre va rebre l’autorització per part de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears i de l’organització del Batxillerat Internacional, per a impartir el Programa del Diploma des del proper curs 2019/2020.

Autorització

 

QUÈ ÉS EL BATXILLERAT INTERNACIONAL?
FILOSOFIA I PERFIL DE L'ALUMNAT

DOBLE TITULACIÓ BI/LOMCE
PROCÉS D'ADMISSIÓ
CURRICULUM BI
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT CIENTÍFIC TECNOLÒGIC
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT CIENTÍFIC SANITARI
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL
AVALUACIÓ DEL BATXILLERAT INTERNACIONAL
FAQ's

Polítiques

Informació damunt les diferents polítiques del BI (admissió, evaluació, lingüística, probitat, necesitats educatives especials…)

Mostrar

Notícies

Notícies referents al batxillerat Internacional.

Mostrar

Contacte

Informació de contacte i formulari per deixar un missatge.

Mostrar

Entrevista

Sol·licita cita per entrevista d’admissió al Batxillerat Internacional.

Mostrar

Entitats i Empreses Col·laboradores

Aneu a la barra d'eines