Batxillerat Internacional/LOMCE

Mentalitat Internacional

Fomenta i desenvolupa la mentalitat internacional. Des del nostre centre promovem intercanvis amb altres escoles i l’aprenentatge de llengües.

Profunditat de Pensament

Atorga l’amplitud i profunditat de coneixements necessaris per adoptar una actitud de pensament crític i independent.

Opcionalitat de les proves PBAU

Es pot convalidar amb el batxillerat espanyol LOMCE més les proves PBAU (puntuació sobre 14).

Millora dels resultats

Ajuda a consolidar i millorar els resultats del Batxillerat LOMCE i les proves PBAU.

Reconeixement Internacional

Facilita l’accés a Universitats de gran prestigi arreu del món.

 

Alumnes Solidaris

Ajuda a formar alumnes reflexius, oberts i solidaris capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic

Aprenentatge Motivador

Genera una actitud activa d’aprenentatge en un entorn col·laboratiu que potencia l’esperit crític i l’autonomia dels estudiants.

Grups reduïts

Els grups són reduïts i per tant, s’afavoreix un ensenyament personalitzat

QUÈ ÉS EL BATXILLERAT INTERNACIONAL?
IMPLEMENTACIÓ
FILOSOFIA I PERFIL DE L'ALUMNAT

DOBLE TITULACIÓ BI/LOMCE
PROCÉS D'ADMISSIÓ
CURRICULUM BI
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT CIENTÍFIC TECNOLÒGIC
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT CIENTÍFIC SANITARI
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL
AVALUACIÓ DEL BATXILLERAT INTERNACIONAL
FAQ's
 Dates clau Procés d’Admissió BI
  • Pèriode sol·licitud entrevista: del 2 al 13 de maig de 2022. (PROCÉS TANCAT)
  • Realització d’entrevistes: del 23 al 27 de maig. Format d’entrevista: on line a través de Google Meet.
  • Prova Competencial: 31 de maig de 2022 a les 17.00h. Format presencial.
  • Publicació de LLista d’Admesos: 22 de juny de 2022
  • Membres de la Comissió Avaluadora: Estefenia López, Pilar Caldentey, Nicolau Barceló

 

 Sol·licitud d’Entrevista (IMPORTANT) (PROCÉS TANCAT)
  • Cal indicar en els camps Dia i Sessió del formulari un dia i sessió lliures a l’Horari d’Entrevista BI.
  • Un cop revisada la sol·lictud, rebrà un email confirmant la data i hora de l’entrevista que es durà a terme a través de videoconferència.
  • De no rebre confirmació en 2 dies, enviï un email a bi@iesmanacor.cat.

Polítiques

Informació damunt les diferents polítiques del BI (admissió, evaluació, lingüística, probitat, necesitats educatives especials…)

Mostrar

Notícies

Notícies referents al batxillerat Internacional.

Mostrar

Contacte

Informació de contacte i formulari per deixar un missatge.

Mostrar

Entitats i Empreses Col·laboradores